Електронна виставка архівних документів з нагоди 90-річчя від дня народження Валерія Івановича Бєляєва

Поділитися: 
Дата події: 
17-11-2021

Цього жовтня виповнилося б 90 років  океанографу, академіку Національної академії наук України (1988) Валерію Івановичу Бєляєву (14.10.1931 – 28.03.1999). Його внесок у вивчення процесів розвитку морських екосистем важко переоцінити, його науковими роботами й нині послуговуються сучасні дослідники морів та океанів.

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського презентує електронну виставку архівних документів з нагоди 90-річчя від дня народження В.І. Бєляєва.

Валерій Іванович Бєляєв народився 14 жовтня 1931 року в м. Пушкін (нині – у складі м. Санкт-Петербург, РФ) у родині викладачів. Закінчив у 1954 році фізичний факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова. Далі навчався в аспірантурі та працював викладачем на кафедрі фізики моря у рідному університеті (1954–1959). Протягом 1959–1962 років обіймав посади молодшого та старшого наукового співробітника Інституту прикладної фізики моря АН СРСР у м. Обнінськ (Московська область, РФ).

У 1962 році В. І. Бєляєв почав працювати старшим науковим співробітником Морського гідрофізичного інституту АН УРСР (м. Севастополь). Згодом він – завідувач відділу математичних методів обробки та систематизації даних спостережень, а у 1966–1973 рр. – заступник директора інституту.

На деякий час В. І. Бєляєв переходить до Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського АН УРСР, що діяв у Севастополі. Спочатку працював старшим науковим співробітником відділу планктону, а потім очолив ним же організований відділ математичного моделювання (1973–1980). У 1981 році вчений повертається до Морського гідрофізичного інституту АН УРСР завідувачем відділу фізичної хімії, а із 1986 до 1999 року керує відділом оптики і біофізики океану.

Водночас у 1992–1999 роках В. І. Бєляєв займав посади директора та завідувача відділу математичного моделювання природно-господарських систем Наукового центру проблем моделювання в екології і рекреаційній географії НАН України.

Накопичений науковий досвід та успішна дослідна робота дали можливість В. І. Бєляєву отримати у 1964 році ступінь доктора фізико-математичних наук, а в 1969  – звання професора зі спеціальності геофізика та бути обраним членом-кореспондентом АН УРСР. 1988 року він став академіком АН УРСР.

Наукові дослідження В. І. Бєляєва присвячено проблемам морських екосистем. Він розвинув новий науковий напрям океанології – математичне моделювання морських екологічних систем в умовах антропогенних навантажень. Став одним із розробників моделей фізіологічних процесів у тканинах організмів морських тварин при взаємодії з навколишнім середовищем, моделей екосистем шельфу пелагіалі Чорного моря та його сірководневої зони, моделі еволюції Сонячної системи. Створив новий тип логіко-інформаційних моделей екологічних і еколого-економічних систем.

За часів незалежності України В. І. Бєляєв брав активну й дієву участь у створенні Кримського регіонального відділення НАН України, яке очолював протягом 1992–1997 рр.

Помер учений 28 березня 1999 року. Похований у м. Севастополь.

Виставку з нагоди 90-річчя від дня його народження підготовлено на базі документів особового архівного фонду № 60 «Бєляєв Валерій Іванович (14.10.1931 – 28.03.1999) – океанограф, академік НАН України (1988)», що зберігається в Інституті архівознавства НБУВ. Для експозиції з фонду відібрано 28 документів (32 зображення). Презентовано документи з наукового доробку вченого, біографічні документи, фотографії та ін.

Ювілейною виставкою вшановуємо пам’ять про академіка НАН України Валерія Івановича Бєляєва, наукові праці якого з океанографії та екології й нині не втрачають своєї актуальності.

         З електронною виставкою можна ознайомитися за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/node/5752.

         Безпосередньо документи особового фонду В. І. Бєляєва можна переглянути за адресою: Інститут архівознавства НБУВ – м. Київ, вул. Володимирська 62, к. 416, тел. для довідок 288-14-31.

 

І. Г. Кіржаєва,

молодший науковий співробітник

Інституту архівознавства НБУВ

Фотоматеріали: