Тематичний випуск «Української біографістики», присвячений тридцятиріччю незалежності України

Поділитися: 
Дата події: 
29-06-2021 до 1-09-2021

Шановні колеги!

Редколегія збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» розпочала підготовку тематичного випуску до 30-річчя незалежності України. «Українська біографістика» – фахове видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) та 032 (Історія та археологія), присвячене проблемам та перспективам розвитку вітчизняної і світової біографіки та біобібліографії.

Запрошуємо до співробітництва науковців академічних установ, закладів вищої освіти, фахівців бібліотек, архівів та музеїв, які працюють у галузі біографічних досліджень, інтеграції біографічної інформації та поширення біографічних знань.

Редколегія зацікавлена в наукових статтях, які підсумовують теоретичні досягнення вчених і творчі здобутки науковців, літераторів, журналістів, установ науки, бібліотек, видавництв та інформаційних центрів у відродженні й розвитку вітчизняної біографіки за роки незалежності, аналізують її нові, не вирішені ще проблеми, визначають завдання і перспективи на майбутнє. Особливий інтерес становлять напрацювання з питань нових форм і методів дослідницької роботи, освоєння сучасного досвіду світової біографіки.

Термін подання статей до ювілейного випуску – 1 вересня 2021 року.

Із вимогами до оформлення рукописів, яких редакція просить неухильно дотримуватися, можна ознайомитись на сайті «Української біографістики» (http://ub.nbuv.gov.ua), зокрема в рубриці «Для авторів»: http://ub.nbuv.gov.ua/uk/for_authors

Статті приймаються за адресою: 01601, МСП, Київ-33, вулиця Володимирська, 62, Інститут біографічних досліджень НБУВ; E-mail: ibd@nbuv.gov.ua