"Полтавщина літературна" - вагомий здобуток української біографіки

Поділитися: 
Дата події: 
16-05-2021

16 травня у всьому світі відзначається День біографа (Biographer's Day).

Епохальні зрушення, що відбуваються впродовж останніх років в українському суспільстві, утвердження у свідомості дедалі ширшого громадянського загалу європейського цивілізаційного вибору України з його гуманістичними цінностями, становлення нового покоління читачів з їх більш розвинутими й різноманітними інтересами обумовлюють значне піднесення уваги до біографічного знання, створюють принципово нову атмосферу навколо вітчизняної біографіки.

Розвиток біографічних досліджень та видавничої роботи нині як ніколи багатий на значимі та яскраві події. Чи не найважливішою серед них останнім часом став вихід у світ напередодні цьогорічного Дня біографа перших двох книг тритомника Петра й Олександра Ротачів «Полтавщина літературна» (вони датовані 2020-м роком), рекомендованого до друку вченими радами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Це праця, історія підготовки якої вже стала легендою. Роботу над біобібліографічним словником літераторів Полтавщини було розпочато поетом, письменником і краєзнавцем, людиною нелегкої долі Петром Петровичем Ротачем (1925–2007) ще у 60-х роках минулого століття. Проте публікацію матеріалів до словника в часопису «Архіви України» примусово припинили, а їх автор упродовж багатьох років зазнавав переслідувань з боку КДБ, насамперед за своє позитивне ставлення до українських літераторів, які після Другої світової війни перебували на еміграції.

За роки незалежності України видано цілу низку оригінальних за формою, великих за обсягом біографічних книг Петра Ротача, які належать до історико-літературного жанру й розраховані на широкий загал читачів: «Колоски з літературної ниви» (1999), «Від Удаю до Орелі. Сторінки полтавської Шевченкіани» (2000), «Від Яготина до Полтави: Тарас Шевченко і Полтавщина» (2002). Ним підготовлені наукові видання «Іван Котляревський у листуванні» (1994), «Розвіяні по чужині. Полтавці на еміграції: короткий біобібліографічний довідник» (1998), «Поклик через століття: Іван Котляревський і Полтава» (2003), збірник історико-біографічних літературознавчих досліджень «Рядки за рядками, літа за літами» (2005), а також двотомну фундаментальну працю «Полтавська Шевченкіана: спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії» (2005–2009).

Однак головний творчий задум свого життя – біобібліографічний словник літераторів Полтавщини – Петрові Ротачу завершити не вдалося. Нині, у значно більш розширеному вигляді, цю унікальну за повнотою представлення персоналій письменників Полтавщини працю підготував до друку його син – Олександр, архітектор за фахом, краєзнавець за покликанням, автор кількох біографічних видань. До словника, який хронологічно охоплює період від ХVII століття до наших днів, увійшло більше трьох тисяч довідок про авторів літературних, публіцистичних, критичних творів, спогадів, щоденників, перекладів, підручників, навчальних посібників – діячів культури, науки, громадсько-політичних і релігійних рухів та окремих особистостей, які народилися, вчилися, працювали, померли чи поховані на історичній Полтавщині (у межах колишньої Полтавської губернії) або були творчо пов’язані з цим краєм. У словнику вміщені відомості з напівзабутих місцевих джерел, нині малодоступних і рідкісних. Зібраний у тритомнику матеріал засвідчує невичерпне багатство творчого потенціалу Полтавщини, її вагомий внесок у формування та розвиток української культури.

З нагоди 95-річчя від дня народження Петра Петровича Ротача «Полтавщину літературну» випущено видавництвом «Дивосвіт» за кошти, виділені Полтавською обласною державною адміністрацією за планом випуску соціально значущих видань. Передмову до книги написав директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України академік НАН України М. Г. Жулинський.

Роботу «Полтавщина літературна» висунуто для участі у Всеукраїнському бібліотечному «Біографічному рейтингу» – конкурсі найкращих біографічних видань 2020 року за номінацією «Біобібліографія та довідкові видання».

На жаль, за умов нинішніх карантинних обмежень презентацію «Полтавщини літературної» не вдалося приурочити до святкування Дня біографа, як те передбачалося. Але її буде проведено в Києві за першої ж можливості у Національній спілці письменників України, а також у стінах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за участю науковців Інституту біографічних досліджень, з яким О. П. Ротач уже багато років тісно співпрацює, та завідувача відділу національної бібліографії доктора філологічних наук професора С. С. Кіраля – одного з рецензентів тритомника.