Юрій Липа (1900-1944): до 120-річчя з дня народження

5 травня 2020 р. виповнилась 120 річниця з Дня народження українського громадсько-політичного і культурного діяча, лікаря і письменника Юрія Івановича Липи (5 травня 1900 –  20 серпня 1944). Відділом зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ВЗУ ІК) розгорнуто книжкову виставку, присвячену відображенню життєвого шляху і творчої спадщини Ю. І. Липи в українській зарубіжній історіографії.

Першим біографом і бібліографом Ю. Липи, був його друг і однодумець – Лев Биковський, який започаткував окремий напрям досліджень про Ю. Липу і назвав його «липознавство». Саме йому належить перша праця про митця – «Апостол новітнього українства, Юрій Липа» (Майнц-Кастель, 1946). У фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ міститься і більш докладна розвідка Л. Биковського – «До справи пізнання життя і творчості Юрія Липи» (Торонто, 1966). На виставці є роботи сучасних дослідників, які опублікували свої праці в українських зарубіжних виданнях, а саме літературознавця О. Янчука. Його статтю «Пороги вічности Юрія Липи (нарис життя і творчості)» було передруковано в часописі «Визвольний шлях» до 100-річчя письменника (Лондон-Київ, 2000).

Найбільш значущим блоком серед відібраних праць на виставці є оригінальні твори самого діяча. Серед них вірші (збірники «Світлість»,1925, «Суворість», 1931, «Вірую»,1938, що увійшли до збірника, укладеного Є. Маланюком у 1967 р.), новели («Нотатник» у 3 томах, 1955 р.), історичний роман («Козаки в Московії», 1957 р.), літературознавчі есе («Бій за українську літературу», 1935 р.), публіцистичні праці (у фондах відділу є перша і третя книги трилогії – «Призначення України», 1953 р. та «Розподіл Росії», 1954 р.).

Для популяризації української літератури в діаспорі видавалися численні збірки, куди упорядники поруч із іншими матеріалами включали поезію та прозу Ю. Липи: «Вперед, Україно!» (Париж-Ліон, 1951), "Поезія визвольних змагань" (Торонто, 1954), «Збірка українських новель» (Нью Йорк, 1955), «Антологія української поезії» (Лондон, 1957), «Координати. Антологія сучасної української поезії на Заході» (Т. 1. Мюнхен, 1969), «Хрестоматія з української літератури ХХ ст.» (Нью-Йорк, 1978).

В експозиції значне місце займають спогади сучасників Ю. Липи про нього. Їх умовно можна поділити на ті, що надруковано окремо, й на ті, що опубліковані в періодичних виданнях чи збірниках. Це спогади у книгах Т. Бульби-Боровця про співпрацю з Ю. Липою у варшавському Допомоговому комітеті («Армія без держави»), У. Самчука про знайомство з Ю. Липою у Варшаві («На білому коні», «На коні вороному»), М. Струтинської про спілкування з Ю. Липою в редакції львівської газети «Наші дні» («Далеке зблизька. Люди і зустрічі»), а також спогади у статтях О. Теребуса про участь Ю. Липи в корпорації «Чорноморе» в Познані, А. Блонарович про релігійність Ю. Липи, Н. Левицької-Холодної про участь Ю. Липи в літературній групі «Сонцецвіт» у Тарнові,  В. Поповича про лікарську практику Ю. Липи в Яворові,  А. Стебельської та Б. Стебельського – про останній рік життя і творчості Ю. Липи. Спогади друзів Ю. Липи – подружжя Стебельських, перевидані у збірниках НТШ, знаменували собою фактичне завершення закордонного липознавства.

Чимало розвідок і споминів про Ю. Липу, використаних у підготовці виставки, було опубліковано в численних українських закордонних часописах та альманахах 1950–2000-х рр., серед яких: «Визвольний шлях» (м. Лондон, Великобританія), «Київ» (м. Філадельфія, США), «Літопис Бойківщини» (м. Торонто, Канада), «Лікарський вісник»        (м. Нью Йорк. США), «Нові дні» (м. Торонто, Канада), «Сучасність» (м. Мюнхен, Німеччина), «Тризуб» (м. Париж, Франція) тощо.

Отже, запропонована працівниками ВЗУ ІК електронна виставка дасть можливість зацікавленим користувачам детальніше ознайомитись із літературою фонду, присвяченою життю та діяльності українського громадсько-політичного і культурного діяча, лікаря і письменника Юрія Івановича Липи.

Молодший науковий співробітник                   К.В. Петриченко

Провідний бібліограф                                      В. Д. Антонова

 

Список використаної літератури до виставки

 1. Биковський Л. Апостол новітнього українства. – Женева: [б.в], 1946. – 8с. (Шифр ВЗУ 13635 укр.)
 2. Биковський Л. До справи пізнання життя і творчості Юрія Липи // Нові дні. – 1966. – Ч. 200. – С. 9–14. (Шифр ВЗУ 981)
 3. Блонарович А. Спомини про нашого письменника Юрія Липу // Літопис Бойківщини. – Торонто, 1974. – № 1/20. – С. 4–7. (Шифр ВЗУ 8912)
 4. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Вінніпег: Волинь, 1981. (Шифр ВЗУ 4309 укр.)
 5. Липа Ю. Бій за українську літературу. – Варшава: Народній стяг, 1935. – 152 с. (Шифр ВЗУ 6449 укр.)
 6. Липа Ю. Кіннотчик та інші оповідання / Ю. ‎Липа. – Авгсбург : Світ, 1946. – 57 с.: іл.. (Шифр ВЗУ 2262 укр., 6226 укр.)
 7. Липа Ю. Козаки в Московії: роман із XVII-го століття. – Париж: Українець, 1957. – 3-е вид. – 206 с. (Шифр ВЗУ 7104 укр.)
 8. Липа Ю. Малий // Збірка українських новель / вст. ст. М. Глобенка Нью-Йорк: НТШ, 1955. С. 212238. (Шифр ВЗУ 4873 укр.)
 9. Липа Ю. Нотатник: новелі у 3-х тт. – Детройт: Україна, 1955. – Т. 1. – 112 с.; Т. 2. – 96 с.; Т. 3. – 124 с. (Шифр ВЗУ 2401 укр.,3516 укр., 11640 укр.)
 10. Липа Ю. Поезії // Антологія української поезії / Вст. сл. авт. В. Державин В. Лондон: Вид-во СУМ у Великій Британії, 1957. – С. 350364. (Шифр ВЗУ 4439 укр.)
 11. Липа Ю. Поезії // Вперед, Україно: народний декляматор / укл. О. Олелько. – Paris; Lyon, [б.р.]. – С. 137147. (Шифр ВЗУ 6409 укр.)
 12. Липа Ю. Поезії // Координати: антологія сучасної української поезії на Заході / упор. Б. Бойчук та Б. Т. Рубчак. – Мюнхен: Сучасність, 1969. – С. 87104. (Шифр ВЗУ 10937 укр.)
 13. Липа Ю. Поезія / уклад., вст. сл. Є. Маланюка. – Торонто: Гомін України, 1967. – 292 с. (Шифр ВЗУ 10354 укр.)
 14. Липа Ю. Поезії // Русов Ю. Поезія визвольних змагань. – Торонто: На варті, 1954. – С. 5–13, 22–30. (Шифр ВЗУ 8434 укр.)
 15. Липа Ю. Призначення України. – Нью-Йорк: Говерля, 1953. – 2-ге вид. – 305 с. (Шифр ВЗУ 2554 укр.)
 16. Липа Ю. Розподіл Росії. – Нью-Йорк: Говерля, 1954. – 123 с. (Шифр ВЗУ 166 укр.)
 17. Липа Ю. Твори // Хрестоматія з української літератури ХХ сторіччя / упоряд. Є. Ф. Федоренко та П. Маляр. – Нью-Йорк: Вид-во шкільної ради УККА, 1978. – С. 342–360. (Шифр ВЗУ 4685 укр.)
 18. Липа Юрій // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. – Т. 4. – Париж-Нью-Йорк: Видавництво «Молоде Життя», 1962. – С. 1291-1292. (Шифр ВЗУ Рудницький Я. Б. № 4/4)
 19. Лівицька-Холодна Н. Видавництво «Варяг» // Сучасність.– 1980. – Ч. 11. – С. 3–16. (Шифр ВЗУ 2052)
 20. Лівицька-Холодна Н. Розмова Б. Бойчука з Н. Лівицькою-Холодною // Сучасність. – 1985. – Ч. 3. – С. 8–17. (Шифр ВЗУ 3026)
 21. Лівицька-Холодна Н. Юрій Липа, якого я знала. Уривок зі спогадів «Про моїх поетів» // Сучасність. – 1987. – Ч. 1. – С. 45–55. (Шифр ВЗУ 5939)
 22. Попович В. Василь Кархут і Юрій Липа (Спогад про двох лікарів). // Лікарський вісник. – 1982. – Ч. 2. – С. 113–115. (Шифр ВЗУ 2307)
 23. Прилуцький В. І. Липа Юрій Іванович // Енциклопедія історії України: у 8 тт. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Т. 6. – Київ: Наукова думка, 2009. – 790 с. – С. 146-147. (Шифр ВЗУ 647 пф)
 24. Самчук У. На білому коні: спомини і враження. Вінніпег: Накладом Т-ва «Волинь», 1980. – 249 с. (Шифр ВЗУ 11171 укр.)
 25. Самчук У. На коні вороному: спомини і враження. – Мюнхен: Т-во «Волинь», 1990. – 360 с.(Шифр ВЗУ 11200 укр.)
 26. Стебельська А. Поезія Юрія Липи: Бог. Нація. Чин // Зб. наук. пр. Канадського НТШ / за ред. Б. Стебельського. – Торонто: Гомін України, 1993. – С. 281–286 (Шифр ВЗУ 4929 укр.)
 27. Стебельський Б. Юрій Липа // Стебельський Б. Ідеї і творчість: зб. ст. та есеїв. – Торонто: Канад. НТШ, 1991. – С. 284–291. (Шифр ВЗУ 3178 укр).
 28. Струтинська М. Далеке зблизька. Вінніпег: Тризуб, 1975. – 247 с. (Шифр ВЗУ 3615 укр.)
 29. Теребус О. До біографії Ю. Липи // Київ. – 1953. – Кн. V. – С. 237–239. (Шифр ВЗУ 8070)
 30. Янчук О. Пороги вічності Юрія Липи (нарис життя і творчості) // Визвольний шлях. – 2000. – Ч. 9. – С. 50–69. (Шифр ВЗУ 8792)

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)