Володимир Михайлович Кубійович – український історик, географ, енциклопедист : до 120–річчя від дня народження

Працівниками відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського підготовлено електронну книжкову виставку, приурочену до 120-річчя від дня народження географа, демографа, видавця, громадсько-політичного діяча, головного редактора Енциклопедії українознавства, одного із організаторів української науки на Заході в 50-70 рр., українського вченого Володимира Михайловича Кубійовича (23 вересня 1900 – 2 листопада 1985 рр.). Основу виставки становить література, видана за межами України: спогади дослідника, праці та статті самого вченого, доробок науковців діаспори про нього тощо. Важливе місце серед доробку В. М. Кубійовича привертають автобіографічні есе – «Мені 70» та «Мені 85», у яких міститься інформація про життя та наукову роботу діяча, його бібліографія. У його спогадах «Українці в Генеральній губернії 1939–1941» (Чикаго, 1975) відображене життя українців на території Генеральної Губернії та діяльність там Українського Центрального Комітету під час Другої світової війни. Крім того, серед особистих документів науковця у фонді відділу зарубіжної україніки міститься інтерв’ю з ним редакції «Свобода», його спогад про дружину «На пам’ять Дарії» та некролог, виданий у часописі «Віднова», № 5 за 1986 р. У фондах відділу зарубіжної україніки широко представлені праці В. М. Кубійовича: присвячені географії (Географія України й сумежних країв. – Краків–Львів, 1943), території та населенню України й сусідніх країв (Територія й людність українських земель. – Львів, 1935), етнічним групам Галичини (Етнічні групи південно-західної України (Галичини) на 1 січня 1939. Національна статистика Галичини. – 1983) тощо. Крім того, читачі можуть ознайомитися із численними статтями дослідника з різноманітних питань української історії, географії, освіти та культури: дивізії Галичина, молоді періоду Другої світової війни, видатним постатям української діаспори (О. Штуль-Жданович, Д. Паліїв, Б. Кравців тощо), національному складу населення УРСР, Науковому Товариству ім. Шевченка у 1939–1952 рр. Однак, центральне місце серед доробку В.М. Кубійовича становить «Енциклопедія Українознавства» (ЕУ) головним редактором якої він був. ЕУ була підготовлена та видана впродовж майже півстоліття у 1949—1995-х роках українськими діаспорними вченими під егідою Наукового товариства імені Шевченка у Європі (розташованого у місті Сарселі у передмісті Парижа, Франція). При підготовці цієї енциклопедії науковці НТШ у Європі використували матеріали з різнобічних джерел, включно з виданнями української діаспори, виданнями з СРСР тощо. Загалом «Енциклопедія Українознавства» складається з двох частин: «ЕУ - т. I» та «ЕУ - т. II». Перша частина, що вийшла у 1949 році, також відома як «ЕУ- т. I» та «Енциклопедія українознавства. Загальна частина», і у ній у трьох томах (окремо виданих книжках) фактично розміщена одна велика розлога стаття про Україну на 1200 сторінок (нумерація всіх трьох частин наскрізна). Головними редакторами «ЕУ-І» виступили Володимир Кубійович та Зенон Кузеля (томи 1—3 «ЕУ-I»). Друга частина, що вийшла у 1955—1995 роках, а також відома як «ЕУ - т. II» та «Енциклопедія українознавства. Словникова частина», у ній у 10 томах розміщуються більше 20 тисяч коротких статей-тлумачень на 4015 сторінках (нумерація всіх десяти томів наскрізна) плюс 11-й том з виправленнями та доповненнями, виданий у 1995 р. вже після смерті головного редактора під редакцією А. Жуковського. У 1963—1971 роках за пропозицією Володимира Кубійовича на базі «ЕУ -т. 1» був випущений англійською мовою великий двотомний енциклопедичний довідник про Україну під назвою «Ukraine. A Concise Encyclopedia». У 1984—1993 роках на базі «ЕУ - т. 2» було здійснено 5-томне паперове англомовне видання «Encyclopedia of Ukraine» (EU) у видавництві Торонтського та Альбертського університету куди увійшли понад 12,500 тисяч статей-тлумачень. Зокрема, перший і другий томи були опубліковані під редакцією В. М. Кубійовича (хоча другий вже після його смерті у 1988 р.). Наступні томи вийшли під редакцією Д. Гузара-Струка. До цього англомовного видання також додавався додатковий том під назвою «Encyclopedia of Ukraine. Map and Gazetteer of Ukraine» (1984), що містив географічні мапи України, та був укладений у співпраці з А. Жуковським. Окремий блок книг і статей, що зберігається у фондах відділу зарубіжної україніки присвячений В. М. Кубійовичу. Серед них представлені як праці про нього – монографії (Шаблій В. Кубійович: енциклопедія життя і творення. – Париж-Львів, 1996), спогади (Кошелівець І. Володимирові Кубійовичу 75. – Мюнхен, 1975), статті з довідників ( Будівничі НТШ й ЕУД: Володимир Кубійович (1900–1985), Атанас Фіголь (1908–1993) / Передм. В. Маркуся. – Київ: Видавництво АТ «ОБЕРЕГИ», 1998; Кубійович Володимир Михайлович // Провідники духовності в Україні: Довідник / За ред. І. Ф. Кураса. – Київ: Вища школа, 2003. – С. 464–465), так і окремо присвячені випуски журналів про відзначення його днів народжень, а також дати смерті та поховання («Вісті з Сарселю».– 1986.– Ч. 28). Великий блок публікацій, присвячених цій видатній постаті та його творам, міститься також часописах, виданих впродовж 40–90-х років ХХ століття. Серед них: «Вісті із Сарселю» (Париж–Мюнхен ), «Вісті комбатанта» (Торонто–Нью Йорк), «Альманах Українського Народного Союзу» (Джерсі Сіті–Нью Йорк) «Жіночий Світ» (Вінніпег, Канада), «Місія України» (Нью Йорк, США), «Сьогочасне й минуле» (Мюнхен–Нью Йорк), «Сучасність» (Мюнхен), «Україна» (Париж) тощо. Серед статей великий інтерес представляють ті, що, присвячені розкриттю постаті В. М. Кубійовича та його діяльності, а також підготовці, публікації та аналізу найбільшої праці життя В. М. Кубійовича – «Енциклопедії українознавства». Отже, запропонована працівниками ВЗУ ІК електронна виставка дасть можливість зацікавленим користувачам детальніше ознайомитись із літературою фонду, присвяченою життю та діяльності видатного українознавця-географа, демографа, картографа, громадського діяча, історика і мемуариста, головного редактора та організатора видання у діаспорі «Енциклопедії Українознавства» – Володимира Михайловича Кубійовича.

Молодший науковий співробітник К.В. Петриченко

Провідний бібліограф В. Д. Антонова

Список літератури, представлений до електронної виставки «Володимир Михайлович Кубійович – український історик, географ, енциклопедист : до 120–річчя від дня народження»

1. Бл. п. Дарія Сіяк-Кубійович // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1978. – Ч. 20 (листопад). – С. 24–25. (Шифр 1721 к/п)

2. Будівничі НТШ й ЕУД: Володимир Кубійович (1900-1985), Атанас Фіголь (1908-1993): наук. зб. / упоряд. В. Маркусь ; Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, Редакція "Енциклопедії Української Діяспори". – Київ : [б. в.] ; Нью-Йорк : [б. в.], 1998. – 252 с. – (Бібліотека Української Діяспори ; кн. 4). (Шифр 8755 укр)

3. В. К-о. Енциклопедія українознавства в двох томах під головною редакцією проф. д-ра Володимира Кубійовича і проф. Зенона Кузелі, Том перший. Зошити 1, 2, 3, 4 / В. К-о // Україна: українознавство і французьке культурне життя. – 1950. – Ч. 3. – С. 220–222. (Шифр 6784)

4. Володимир Кубійович – відійшов у вічність! // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1986. – Ч. 28 (липень). – С. 2–4. (Шифр 3209 к/п)

5. Грузін Д. В. Кубійович Володимир Михайлович // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. - Київ: В-во "Наукова думка", 2008. – С. 440–443 : іл. (Шифр 519 п/ф)

6. Демкович-Добрянський М. Володимир Кубійович: некрологи / М. Демкович-Добрянський // Віднова : політика, суспільство, культура. – 1986. – (літо-осінь-зима). – С. 266–272. (Шифр 3280)

7. Добрянський М. Візитна картка нації / М. Добрянський // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1975. – Ч. 17 (листопад). – С. 1–3. (Шифр Ж укр10521)

8. Драган А. Англомовна Енциклопедія Українознавства, її підготовка й публікація : (Доповідь на Ювілейному Науковому Конгресі НТШ в Нью-Йорку, 6 листопада 1983) / А. Драган // Вісті із Сарселю : неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1985. – Ч. 27 (вересень). – С. 3–5, 10, 12. (Шифр Ж 8765)

9. Енциклопедія українознавства в 2–х томах / Гол. Ред. В. Кубійович; Наук. т-во ім. Шевченка.– Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя. Т. 1. Ч. 1 : Вступ (Заг. Відомості про Україну); Фізична географія і природа; людність; етнографія; мова, 1949. – 368 с. (Шифр 128 укр.)

10. Енциклопедія українознавства в 2–х томах / Гол. Ред. В. Кубійович; Наук. т-во ім. Шевченка.– Мюнхен; Нью-Йорк : Молоде життя. Т. 1. Ч. 2: Історія; право; культура; література, 1949. – С. 369–800. (Шифр 129 укр.)

11. Енциклопедія українознавства в 2–х томах / Гол. Ред. В. Кубійович; Наук. т-во ім. Шевченка.– Мюнхен; Нью-Йорк : Молоде життя. Т. 1. Ч. 3: Просторове мистецтво; театр, музика, танок; кіно, фото, радіо; наука, освіта, виховання; Видавництва і преса; бібліотеки, архіви, музеї; народне господарство; Суспільство; охорона здоров'я; Військо, 1949. – С. 801–1230. (Шифр 130 укр)

12. Енциклопедія українознавства в 2–х томах. Т. ІІ. Ч. 1–11: словникова частина / Гол. ред. В. Кубійович; Наук. т-во ім. Шевченка. – Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1955–1995.(словникова частина).

13. Жуковський А. Карта України / А. Жуковський // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1979. – Ч. 21 (листопад). – С. 8–11. (Шифр 1950 к/п)

14. Зелений З. Українське юнацтво в вирі Другої Світової війни / З. Зелений; Передм. В. Кубійовича; Обкл. М. Левицького. – Торонто: Накладом Братства кол. Вояків 1-ої Дивізії Укр. Національної Армії, 1965. – 280 с. (Шифр 3103 укр, 5587 укр)

15. Історична справа: Енциклопедія Українознавства // Україна: українознавство і французьке культурне життя. – 1953. – Ч. 9. – С. 747–757. (Шифр Ж6788)

16. Канадський Інститут Українських Студій і НТШ-Сарсель домовилися щодо видання ЕУ-2 англійською мовою // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1977. – Ч. 19 (вересень). – С. 8. (Шифр Ж укр 10523)

17. Кордюк Б. Невсипущий дослідник / Б. Кордюк // Сучасність: література, мистецтво, суспільне життя. – 1984. – Ч. 5 (277). – С. 125–127. (Шифр 2907)

18. Кошелішець І. Володимирові Кубійовичу – 75. – Мюнхен, 1975. – 12 с. (Шифр 9669 укр)

19. Кубійович В. Богдан Кравців (5.5.1904–21.11.1975) / В. Кубійович // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1976. – Ч. 18 (листопад). – С. 3–5. (Шифр Ж укр 10522)

20. Кубійович В. Восьмий том ЕУ/2 / В. Кубійович // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1979. – Ч. 21 (листопад). – С. 3–7. (Шифр 1950 к/п)

21. Кубійович В. Географія українських і сумежних земель / В. Кубійович. – Краків; Львів: Українське видавництво, 1943. – 517 с. – (4 карти). (Шифр 787 укр)

22. Кубійович В. Дві українські енциклопедії / В. Кубійович, В Маркусь. – Нью-Йорк: Пролог, 1961. – 145 с. (Шифр 13 укр)

23. Кубійович В. Дивізія «Галичина»: (До історії її постання) / В. Кубійович // Вісті комбатанта. – 1963. – Ч. 3 (11). – С. 9–15. (Шифр Ж укр 10315)

24. Кубійович В. Дискусія довкола питання про міжнародно-правний статус УССР / В. Кубійович // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1979. – Ч. 21 (листопад). – С. 3–7. (Шифр 1950 к/п)

25. Кубійович В. Дмитро Паліїв / В. Кубійович // Вісті комбатанта: український військовий журнал. – 1985. – Ч. 1 (135). – С.61–65. (Шифр Ж укр 10400)

26. Кубійович В. Довідники українознавства й англомовна енциклопедія українознавства: міркування головного редактора / В. Кубійович // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1972. – Джерзі Ситі: Свобода, [Б. р.]. – С. 59–70. (Шифр 370 укр)

27. Кубійович В. Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939: національна статистика=National statistics of Halycyna-Galicia / Vorw. G. Stadtmuller. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1983. – 173 c. : табл.+ 1 дод. карт. (Шифр 5310 укр)

28. Кубійович В. Етнографічна мапа Галичини / В. Кубійович // Україна: українознавство і французьке культурне життя. – 1951. – Ч. 6. – С. 442–445. (Шифр 6785)

29. Кубійович В. З демографічних проблем української еміграції (На прикладі таборів у Міттенвальді) / В Кубійович // Сьогочасне й минуле: вісник українознавства. Рік 3-й– Мюнхен; Нью-Йорк : накл. НТШ, 1949. – С. 14–27. (Шифр 4605 укр) Согочасне й минуле : вісник українавства. Рік 3-й

30. Кубійович В. З приводу вміщення у 8 томі ЕУ/2 статтей «СВУ процес» І «СУМ» / В. Кубійович // Вісті із Сарселю : неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1979. – Ч. 21 (листопад). – С. 37–39. (Шифр 1950 к/п)

31. Кубійович В. З приводу статті О. Пріцака про ролю НТШ в історії України / В. Кубійович // Сучасність: література, мистецтво, суспільне життя. – 1984. – Ч. 5 (277). – С. 99–104. (Шифр 2907)

32. Кубійович В. Мені 70 / В. Кубійович; Наук. т-во ім. Шевченка – Париж; Мюнхен : Druck «Logos», 1970. – 135 с. : іл. (Шифр 2663 укр)

33. Кубійович В. Мені 85 / В Кубійович; Наук. Т-во ім. Т. Шевченка. – Мюнхен: Молоде життя, 1985. – 308 с. (Шифр 4375 укр)

34. Кубійович В. Мої спогади про Олега Штуля / В. Кубійович // Париж Олегові Штулеві: Збірник на пошану Олега Штуля-Ждановича. – Париж: Укр. Слово, 1986. – С. 87–92. – (НТШ в Европі). (Шифр 3888 укр)

35. Кубійович В. На пам’ять Дарії / В. Кубійович // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1978. – Ч. 20 (листопад). – С. 26–27. (Шифр 1721 к/п)

36. Кубійович В. Передмова / В. Кубійович // Гайке В.-Д. Українська Дивізія «Галичина» : історія формування і бойових дій у 1943-1945 роках. – Торонто; Париж; Мюнхен: Накладом Братства кол. Вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1970. – 277 с. : іл. (Шифр 4358 укр)

37. Кубійович В. Сьомий том словникової частини ЕУ / В. Кубійович // Вісті із Сарселю : неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1976. – Ч. 18 (листопад). – С. 17–20. (Шифр Ж укр 10522)

38. Кубійович В. Територія й людність українських земель з 2 мапами / В. Кубійович. – Львів: Накл. фонду «Учітеся брати мої», 1935. Ч. 3 (19). – 84 с. (Шифр 9184 укр)

39. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії, 1939–1941: історія Українського Центрального комітету. – Чікаго: Вид-во Миколи Денисюка, 1975. – 664 с.: – іл. – Тит. арк. парал. англ. – Геогр. покажч.: с. 587–592. – Імен. покажч.: с. 593–615 (Шифр 343 укр)

40. Кубійович Володимир Михайлович // Провідники духовності в Україні / за ред. І. Ф. Кураса – Київ : Вища школа, 2003. – С. 464–465. (Шифр 63 п/ф)

41. Луцький Ю. На службі народу : з народженням / Ю. Луцький // Вісті комбатанта : український військовий журнал. – 1980. – Ч. 5–6 (109–110). – С. 41–45. (Шифр Ж 10385)

42. Маркусь В. Слово на відкритті ювілею: (Чікаго, 15березня 1980) / В. Маркусь // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1980. – Ч. 22 (грудень). – С. 2–6.

43. Мельник П. Кубійович про себе / П. Мельник // Вісті комбатанта. – 1986. – Ч. 1 (141). – С. 36–41. (Шифр Ж укр 10404)

44. Паньківський К. Від держави до комітету / К. Паньківський. – Нью-Йорк; Торонто : [Б. в.], 1957.– с. 158.(Шифр 3071 укр, 4777 укр, 4889 укр)

45. Паньківський К. Від держави до комітету: (Літо 1941 року у Львові) / К. Паньківський. – 2-е вид. – Нью-Йорк; Торонто: Ключі, 1970. – 150 с. (Життя і мислі; кн. 10). (Шифр 260 укр, 1854 укр)

46. Паньківський К. Від Комітету до державного центру: (1944-1948) / К. Паньківський. – Нью-Йорк; Торонто: Ключі, 1968. – 288 с. – (Життя і мислі; кн. 9). (Шифр 261 укр, 6901 укр)

47. Паньківський К. Роки німецької окупації: (1941-1944) / К. Паньківський. – Нью-Йорк; Торонто: Ключі, 1965. – 480 с. – (Життя і мислі; кн. 7). (Шифр 262 укр)

48. Т. Дж. Подія наукового й політичного значення / Т. Дж. // Вісті із Сарселю: неперіодичний бюлетень Акції–С. – 1977. – Ч. 19 (вересень). – С. 9–11. (Шифр Ж укр 10523)

49. Тесля В. Володимир Кубійович як географ / В. Тесля // Сучасність: література, мистецтво, суспільне життя. – 1980. – Ч. 9 (237). – С. 55–59. (Шифр 2027)

50. Шаблій О. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / Наук. т-во ім. Шевченка в Європі. – Париж: Фенікс; Львів : Укр. Академія друкарства, 1996 – 704 с.: рис. (Шифр 7876 укр)

51. Encyclopedia of Ukraine / Ed. by V. Kubijovich. – Toronto etc.: Univ. of Toronto press, 1984. Vol. 1 : A – F. – 952 p. : ill. (Шифр 1223 укр)

52. Encyclopedia of Ukraine / Ed. by V. Kubijovich. – Toronto etc.: Univ. of Toronto press, 1984. Vol. 2 : G – K. – 737 p. : ill. (Шифр 1224 укр)

53. Encyclopedia of Ukraine : map and gazetteer / Ed. by V. Kubijovich. – Toronto etc. Univ. of Toronto press, 1984. – 30 p. (Шифр 1225 укр)

54. Ukraine: A Concise Encyclopedia / forew. E. J. Simmons; ed. V. Kubijovic. – [Toronto]: University of Toronto press, 1963 – Vol. 1. – 1963. – 1185 p.: ill. (Шифр 248 укр)

Контактна інформація