Відбулося засідання Вченої ради НБУВ

Поділитися: 
Дата події: 
14-09-2020

14 вересня відбулось чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, яке, зважаючи на карантинні заходи в державі, пройшло в режимі віддаленого доступу із застосуванням Інтернет-сервісу Zoom.

Завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Т.Ю Гранчак виступила з пропозицією затвердити і впровадити у практику роботи Кодекс академічної доброчесності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вона доповіла про те, що відповідний Кодекс є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості науково-освітньої діяльності НБУВ. Він регулює застосування правил і процедур дотримання наукової етики науковими працівниками НБУВ та визначає порядок перевірки наукових робіт, що надходять до спеціалізованої вченої ради НБУВ, редакцій наукових журналів і збірників наукових праць НБУВ, оргкомітетів конференцій, організатором яких виступає НБУВ, на дотримання в цих роботах принципів академічної доброчесності та передбачає заходи запобігання і протидії плагіату.

Вона також представила навчальний та робочі плани на спеціальність  № 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для студентів денної форми навчання.

Обговоривши питання, учасники засідання затвердили Кодекс академічної доброчесності НБУВ з подальшим його доопрацюванням на підставі внесених пропозицій. Затверджено також запропоновані навчальний та робочі плани.

Було заслухано питання про звіти стипендіатів Президента України та НАН України для молодих учених. Про свою наукову й дослідницьку діяльність протягом квітня-вересня нинішнього року доповіли Т. В. Горбач,  С. С. Гарагуля, Т. А. Добрянська, О. В. Симоненко, І. П. Перенесієнко. Учасники засідання схвалили їхні звіти.

Керівники структурних підрозділів внесли пропозиції щодо інших кандидатур претендентів на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених. Зокрема, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Т.В. Добко рекомендувала на здобуття  стипендії Національної академії наук України для молодих учених молодшого наукового співробітника  відділу  науково-бібліографічної інформації П.М. Штиха, а завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Н.І. Любовець – молодшого наукового співробітника відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Н.П. Філіппову. Їхні пропозиції були одностайно підтримані.

На засіданні Вченої ради низку рукописів видань рекомендовано до друку. Це, зокрема, такі праці: «Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.)»; монографія «Добко Т., Дуднік О. Національно-визвольні змагання українського народу (1917–1921 рр.) у бібліографічних покажчиках: монографія»; каталог «”Supplementum”: додаткові відділи бібліотек польського короля Станіслава Августа Понятовського “Collectio Regia” та Волинського ліцею. Каталог»; збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Вип. 19»; каталог «Релігійні газети України 1989–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог».

Особливу й приємну ноту позитиву в непростий час протидії пандемії коронавірусу внесли одержані та оголошені під час засідання подяки: працівникам Служби інформаційно-аналітичного забезпечення – від апарату Ради національної безпеки і оборони України та завідувачці відділу формування та використання газетних фондів Н.М. Носкіній – від давнього читача й активного користувача В.Я. Звиняковського.