Вітаємо з Днем біографа!

Поділитися: 
Дата події: 
16-05-2020

Вітаємо з Днем біографа!

16 травня в усьому світі традиційно відзначається День біографа (Biographer's Day) – професійне свято науковців, літераторів, бібліографів і музейників, а також аматорів біографічних студій, які займаються дослідженням життя й досягнень відомих і призабутих діячів минулого та знаних сучасників.

У наш час День біографа повною мірою стає також святом працівників бібліотек та інформаційних центрів, оскільки саме вони формують ресурси біографічної інформації, роблять її доступною широкому суспільному загалові та прививають навики біографічного читання.

Щиро вітаємо всіх, хто займається нині в Україні справою біографічних досліджень, бере участь у поширенні біографічних знань і промоції біографічного читання! Ця шляхетна праця сприяє примноженню інтелектуального й духовного потенціалу українського суспільства, освоєнню досвіду минулих поколінь, збагаченню та продовженню традицій нашого народу.

*****

Літературна й історична біографіка беруть свій початок у сивій давнині. Класичні праці античних авторів – Плутарха, Светонія, Тацита, біографів доби Вдродження – італійця Джорджо Вазарі, голанця Карела ван Мандера, англійця Томаса Хейвуда й нині знаходяться в колі інтересів освіченого читацького загалу. Від середньовічної та ренесансної біографіки беруть свій початок й наукова бібліографія та біобібліографія, значний внесок у становлення яких належав швейцарському вченому-гуманісту XVI ст. Конраду Геснеру.

Проте традиція відзначення професійного свята дослідників- біографів зародилася значно пізніше та пов’язана з пам’яттю про першу зустріч, що відбулася 16 травня 1763 р. в одній із лондонських книгарень, славетного вченого-лексикографа, історика літератури й літературного критика Семюела Джонсона (1709–1784), творця тлумачного «Словника англійської мови», з молодим шотландським літератором Джеймсом Босвеллом (1740–1795). Багаторічне спілкування двох яскравих інтелектуалів різних поколінь якоюсь мірою сприяло роботі Семюела Джонсона над десятитомним біографічно-літературознавчим «Життєписом найвидатніших англійських поетів» (вийшов друком 1779–1781), а головне – надихнуло Джеймса Босвелла на створення двотомної праці «Життя Семюела Джонсона», що вийшла друком у 1791 р. Цій книзі, позначеній глибоким проникненням у сутність людського життя і духу, судилося стати символом нової європейської біографіки. Вона справила величезний вплив на розвиток біографічної творчості в усьому світі й донині є найбільш відомим і шанованим біографічним твором, виданим за всі часи англійською мовою.

У незалежній Україні здобутки вітчизняної біографіки XVII–ХІХ ст. та доби Розстріляного Відродження 20–30-х років ХХ ст. знайшли блискуче продовження в численних працях учених-істориків, літературознавців, культурологів, у літературній біографічній творчості, в розвиткові інтелектуальної біографічної літератури non-fiction, освоєнні досвіду сучасної європейської і світової біографіки, у теоретичних напрацюваннях Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, започаткуванні ним фундаментального науково-інформаційного проекту електронного «Українського національного біографічного архіву».

Узагальненням вагомих досягнень останніх десятиліть стала видана Інститутом біографічних досліджень у 2019 р. колективна праця «Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи».

Упродовж останніх років значного розвитку набули заходи з промоції біографічних досліджень та біографічного читання й книговидання. Започатковане Інститутом біографічних досліджень щорічне проведення Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» знайшло широку підтримку серед науковців, бібліотечних працівників та видавців.

Справі розвитку біографічних досліджень, поширення біографічних знань, заохочення біографічного читання має слугувати й відзначення в Україні всесвітнього Дня біографа, традиція якого у нас тільки-но починає утверджуватися. Визначальна роль у цьому повинна належати бібліотекам усіх рівнів, як головним осередкам інтеграції й поширення історико-біографічної інформації, промоції біографічного читання. Інститут біографічних досліджень сприяє вирішенню цих завдань, уже три роки поспіль приурочуючи до травневого свята біографів підбиття підсумків Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» – конкурсу найкращих біографічних видань року, в підготовці та популяризації яких беруть участь бібліотеки всієї України.

Сучасна ситуація жодною мірою не призупинила проведення «Біографічного рейтингу», оскільки від початку він засновується на використанні передових інформаційних технологій, які впроваджуються у бібліотечну справу. Запропоновані для участі в ньому 294 видання, які вийшли друком у 2019 році, засвідчують значне піднесення дослідницької та видавничої роботи в усіх областях України, а широка підтримка рейтингу бібліотекарями та ентузіастами на місцях – значний суспільний запит на якісне біографічне читання.

Інститут біографічних досліджень

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)