Досліджено життєвий та науковий шлях академіка А. Д. Коваленка

Поділитися: 
Дата події: 
28-11-2019

В Інституті архівознавства НБУВ підготовлено електронне видання – монографія «Академік А. Д. Коваленко. Життя та наукова діяльність: джерелознавче дослідження». Це нова робота старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук Юрія Булгакова.

У монографії на широкій документальній базі досліджено життєвий шлях та наукову діяльність видатного українського вченого у галузі механіки академіка Національної академії наук України Анатолія Дмитровича Коваленка (1905–1973). Особливу увагу науковець зосередив на діяльності А. Д. Коваленка як очільника Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України та завідувача відділу технічної теорії пружності і пластичності цього інституту, завідувача кафедри теорії пружності КНУ імені Тараса Шевченка. Висвітлено діяльність ученого як співробітника та в. о. головного вченого секретаря Президії НАНУ.

Вагомою була участь А.Д. Коваленка у вітчизняному та міжнародному науково-інформаційному обміні – організації й проведенні наукових форумів різного рівня, закордонних наукових відряджень, та його внесок у налагодження наукової співпраці у галузі механіки з вченими США, Польщі та інших зарубіжних країн. Про це теж ідеться в монографії.

Досліджено формування наукової школи А. Д. Коваленка. Представлено біографічні відомості про 94 осіб, які підготували під науковим керівництвом вченого дипломні роботи, кандидатські та докторські дисертації. До когорти видатних вчених – учнів А. Д. Коваленка, зокрема, належать академіки НАН України В. М. Геєць, Я. М. Григоренко, В. Т. Грінченко, Ю. М. Шевченко, член-кореспондент А. Ф. Улітко. Також проаналізовано доробок вченого як наукового рецензента.

Ілюструє наукову біографію вченого добірка зображень документів та фотознімків. Наприкінці книги розміщено інформативні додатки «Список доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах», «Дипломні та дисертаційні роботи, підготовлені під керівництвом А. Д. Коваленка», список абревіатур і скорочень та іменний покажчик.

Видання розраховане на дослідників історії науки України, вчених у галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.

Видання доступне для ознайомлення на порталі НБУВ.

 

Старший науковий співробітник Інституту архівознавства

Ю. В. Булгаков