Як оптимізувати комплектування документного фонду

Поділитися: 
Дата події: 
27-03-2019

27 березня в  Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся науково-методичний семінар «Моделювання та комплектування документного фонду як засіб реалізації інформаційних запитів молоді». Захід організований Інститутом бібліотекознавства НБУВ у межах проблемного навчання фахівців обласних бібліотек України для юнацтва та молоді. У роботі семінару взяло участь близько 40 співробітників державних та академічних бібліотек України.

Вступним словом захід відкрила модератор науково-практичної зустрічі, провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук Г. І. Солоіденко.

Завідувач відділу комплексного формування бібліотечних ресурсів НБУВ Л. А. Пестрецова виступила з доповіддю «Джерела комплектування фондів бібліотеки: сучасний досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». Спікер повідомила про канали поповнення бібліотечних фондів НБУВ. У більшості випадків фонди поповнюються за рахунок обов’язкових примірників, які надходять до НБУВ у двох екземплярах – для обслуговування читачів та до архівного фонду. Обов’язковий примірник з юридичної тематики надсилають також до структурного підрозділу НБУВ – Національної юридичної бібліотеки. Співробітники відділу постійно працюють над збагаченням фондів: вивчають каталоги видавництв, їхні прайси, видавничі установи, слідкують за друкарською активністю «Академперіодики», відвідують книжкові ярмарки, надсилають клопотання до друкарень тощо. Серед інших джерел комплектування Л. А. Пестрецова відзначила дари, державні програми, власні видання НБУВ. Дари становлять 15–20 % від загальної кількості надходжень, з яких за 2018 рік до НБУВ надійшло більше 11 тисяч від різних відомчих установ і окремих осіб. Більше 400 примірників – унікальні видання, які були розподілені до відділу стародруків та рідкісних видань, відділу образотворчих мистецтв, відділу фонду юдаїки тощо. Що ж до видань НБУВ, то вони представлені колективними й індивідуальними монографіями, покажчиками та каталогами. Як правило, упродовж року співробітники бібліотеки презентують 15–20 творчих доробків накладом 100–300 примірників. Для прикладу Л. А. Пестрецова презентувала слухачам книгу «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.)».

Головний бібліотекар відділу комплексного формування бібліотечних ресурсів НБУВ Т. І. Клочок розповіла про облік бібліотечного фонду відповідно до сучасних нормативних документів. Доповідачка повідомила, що у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій виникла необхідність нових підходів до напрямів бібліотечної статистики. Разом з тим слід застосовувати єдині норми й правила для оптимізації бібліотечної статистики. Т. І. Клочок звернула увагу на облік електронних документів, їхні одиниці обліку й особливості обрахування. Облік можливий за кількістю фізичних одиниць у цілому, фізичних одиниць на полицях, назв у фонді в залежності від стану бібліотечного фонду. Розповіла вона й про додаткові одиниці виміру – метро полицю, а також представила розроблені таблиці «Книги сумарного обліку електронних документів віддаленого доступу» та «Книги сумарного обліку електронного фонду». Т.І. Клочок охарактеризувала процедуру вилучення документів із бібліотечного фонду: регламентуючі документи, причини списання, супровідні документи зі списання, переоцінка бібліотечного фонду. Доповідачка зупинилася й на висвітленні змін щодо перевірки бібліотечного фонду, його періодичності та інвентаризації.

Тема доповіді наукового співробітника Відділу комплексного опрацювання документів НБУВ П. І. Шекери – «Опис періодичних та продовжуваних видань для електронних каталогів бібліотеки. Для полегшення здійснення цих бібліотечних операцій спікером були запропоновані дві інструкції, розроблені відділом. Одну з них – «Створення бібліографічного запису та реєстрації номерів у робочому аркуші «OJ51» (зведений опис) періодичних і продовжуваних видань електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – він охарактеризував детально. П. І. Шекера розповів про бібліотечно-інформаційні системи, які були запроваджені в НБУВ у різні часи (Allegro та ІРБІС), та звернув увагу на особливості заповнення полів. Уведена в НБУВ система ІРБІС, була удосконалена співробітниками бібліотеки і, в першу чергу, директором Інституту інформаційних технологій НБУВ К. В. Лобузіною. Доповідач поділився зі слухачами інформацією щодо складнощів опису видань.

Виконуючий обов’язки завідувача відділу наукового формування національних реферативних ресурсів НБУВ С. С. Гарагуля доповів про опрацювання документів і корпоративну організацію реферативних ресурсів. На початку виступу слухачам було надано визначення терміну «реферування», перераховано види документів, які підлягають реферуванню. Спікер виділив і охарактеризував етапи реферування наукових видань, обов’язкові змістовні елементи, структуру реферату. С.С. Гарагуля розповів про реферативні ресурси НБУВ: корпоративний проект реферативну базу даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело». Він також наочно продемонстрував, як здійснити пошуковий алгоритм на офіційному веб-сайті НБУВ, та повідомив про пошукові можливості цього Інтернет-ресурсу.

 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)