Українська біографіка: історичний поступ та сучасні виклики

Поділитися: 
Дата події: 
6-06-2019

Нагадуємо, що 6 червня 2019 року у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського по  вулиці Володимирській, 62, відбудуться П’ятнадцяті Біографічні читання, присвячені 100-річчю від часу заснування Біографічної комісії УАН та 25-річчю Інституту біографічних досліджень НБУВ.

Реєстрація розпочнеться о 9:15. Початок роботи о 10:00, закінчення — о 15:00. Перерва — від 12:00 до 12:30.

Знайомимо учасників заходу з його програмою.

 

Програма Читань передбачає розгляд таких проблем:

  • Біографія як теоретико-методологічний концепт національної ідеї: віхи, установи, постаті
  • Еволюція біографічного дискурсу: співвідношення політичного і критичного, публічного і приватного, об’єктивного і суб’єктивного
  • Біографіка і сучасне українське суспільство: пошук шляхів і механізмів взаємовпливів у системі глобальних соціокультурних і політичних трансформацій
  • Інтеграція і поширення біографічних знань: формування цілісного національного дослідницького та інформаційного простору

Регламент: доповіді – до 15 хвилин, повідомлення – до 10 хвилин, виступи в обговоренні – до 5 хвилин.

 

Відкриття Читань:

Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Наукові доповіді та повідомлення:

Попик Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ

Біографіка та біографістика у сучасній Україні: здобутки, завдання та перспективи розвитку

Буряк Лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Жіночий (авто)біографічний дискурс – топографія соціокультурних змін в сучасній Україні

Михайленко Галина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету

Інтелектуальна біографія як відображення багатовимірності життєвого простору

Ляшко Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Постійна комісія для складання Біографічного словника діячів України (1918–1933): сучасний контекст

Любовець Надія Іванівна, кандидат історичних наук, завідуюча відділом теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Бібліографія українських мемуарів: традиція та сучасні виклики

Яременко Лідія Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Інституту архівознавства НБУВ

Документи розділу «Зібране» в особових архівних фондах — недосліджений ресурс до біобібліографії українських учених

Томазов Валерій В’ячеславович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ, завідувач сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України

Місце просопографії у сучасній системі історичного знання

Половинчак Юлія Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Національної юридичної бібліотеки НБУВ

Ресурс соціальних медіа в сучасній біографістиці

Марченко Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Новітня біографіка для дітей: підсумки та перспективи

Міщук Сергій Миколайович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Василь Кравченко: штрихи до портрета на тлі епохи (19201930-і рр.)

Музичко Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Спектр розвитку біографістики в Одесі у період ХІХ – початку ХХІ ст.: від шукання правди історії до маніпуляцій

Іваницька Світлана Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (Запоріжжя)

Суспільно-політичний життєпис Сергія Єфремова (1876–1939): пошук оптимальної моделі

Шаповал Андрій Іванович, кандидат історичних наук, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства НБУВ

У боротьбі за українську кафедру в Університеті св. Володимира в Києві (сюжет з листів В. М. Перетца до М. С. Грушевського)

Александрова Галина Андріївна, доктор філологічних наук, науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Схід у творчій біографії Олекси Влизька (за матеріалами особового архівного фонду)

Бугаєва Олена Валентинівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Музично-біографічне знання у вітчизняному соціопросторі ХХІ ст.: огляд публікацій наукової журнальної періодики

Карпінчук Галина Володимирівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Шевченкознавчі праці Леоніда Махновця в особовому фонді Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 100-річчя від дня народження)

Вернік Олексій Леонідович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень НБУВ

Розвиток УНБА: особливості створення локації «Психологи України»

Вербицька Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ

Участь члена-кореспондента НАН України П. М. Попова у підготовці академічного видання творів Т. Г. Шевченка в десяти томах

Стамбол Ігор Іванович, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Українська кирило-мефодіана (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Патик Вікторія Василівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Біографія Г. Житецького крізь призму його наукової діяльності

Литвинюк Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Біографістика у післядипломній педагогічній освіті

Філіппова Наталя Павлівна, молодший науковий співробітник відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень НБУВ

Форма репрезентації персональних бібліографічних покажчиків в «Українському національному біографічному архіві»: база даних, репозиторій або репозитарій?

Кропочева Наталія Миколаївна, науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

Парадокси інформаційної епохи в розмитості процесу становлення цілісної гетерогенної біографічної сфери

Вернік Юлія Вікторівна, науковий співробітник відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень НБУВ

Функціонально-динамічна модель інформаційно-технічної системи «Всеукраїнський бібліотечний „Біографічний рейтинг”»

Томазова Наталія Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Біографія як віддзеркалення соціокультурних та політичних процесів країни певного часу: на прикладі біографії актора Польського театру Михайла Толстого

Котлярова Тетяна Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Біографіка на сторінках сучасної вітчизняної наукової періодики

Ходак Ірина Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Чотиритомний словник (довідник) «Художники Радянської України»: особливості біографування в маловідомому академічному проекті 1940–1950-х років

Бурко Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

На перехрестях Грінченкової біографіки та методики навчання

Курганова Олена Юріївна, науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ

Розробка концепту «українське літературне бароко» як не(до)оцінена сторінка біографії С. І. Маслова

Горська Наталія Олексіївна, редактор науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України

Біографічна складова каталогу колекції Національної історичної бібліотеки України «Видання з автографами українських діячів науки і культури»

Половнікова Світлана Олександрівна, старший науковий співробітник
Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського, заслужений працівник культури України

Микола Аркадійович Рігельман — історик, публіцист і громадський діяч
 

Підвойний Володимир Миколайович, старший науковий співробітник Інституту бібліотекознавства НБУВ

Бібліотека-колекція Агатангела Кримського у світлі біографічного дискурсу

Єрмашов Тарас Васильович, методист Малої академії наук України

Біографія Сергія Єфремова: конструкції та деконструкції

Петриченко Катерина Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ

Закордонні паспорти діячів УНР як джерело дослідження їх біографій

Індиченко Ганна Володимирівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ

Участь учених НАН України у міжнародних наукових заходах (1961–1965 рр.)

Булгаков Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археографії Інституту архівознавства НБУВ

Участь академіка А. Д. Коваленка у міжнародних наукових форумах (за архівними документами)

Коломієць Марина Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу археографії Інституту архівознавства НБУВ

Діяльність вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН України Б. Я. Рєзника у світлі архівних документів

Кіржаєва Ірина Григорівна, молодший науковий співробітник відділу археографії Інституту архівознавства НБУВ

Діяльність українського вченого-геолога В. К. Гавриша за документами особового фонду

Шеремета Лілія Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ

Жінки у науці: Калерія Павлівна Ганіна — відома вчена-онколог (життєвий та науковий шлях)

Воловник Людмила Семенівна, провідний редактор Інституту архівознавства НБУВ

Документи вченого-онколога, академіка НАН України В. Г. Пінчука у фонді Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

Завалішина Людмила Іванівна, редактор І категорії Інституту архівознавства НБУВ

Діяльність члена-кореспондента НАН України В. Ф. Погорілка з розвитку конституційного права в Україні (за документами особового архівного фонду)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)