Інтегратор бібліотечної справи. Четверті бібліотекознавчі студії пам’яті професора М.С. Слободяника

Поділитися: 
Дата події: 
14-12-2018

14 грудня 2018 року на базі Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого відбулися Четверті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника на тему «Бібліотека і документ в контексті часу». Захід організований спільними зусиллями Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Київським університетом імені Бориса Грінченка та Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв.

У вступному слові генеральний директор НБУ імені Ярослава Мудрого Т. І. Вилегжаніна підкреслила важливість проведення бібліотекознавчих студій у колаборації бібліотек. Цю зустріч об’єднує багатогранна постать М.С. Слободяника – бібліографа, документознавця, бібліотекознавця, новатора, ентузіаста, викладача, редактора фахових періодичних видань тощо.
Під час пленарного засідання було виголошено 7 доповідей. Завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник О. В. Войскобойнікова-Гузєва виступила з доповіддю «Бібліотечний соціальний інститут в першій половині XXI століття». Науковець ознайомила присутніх з моделями організації діяльності бібліотеки, які були досліджені нею та її колегами.

Заступник директора Державної бібліотеки України для юнацтва з бібліотечної роботи, кандидат історичних наук, доцент О. Б. Виноградова у доповіді «Молодь в інформаційному суспільстві: погляди професора М. С. Слободяника» наголосила, що за життя науковець намагався якомога більше приділяти уваги обміну думками з молоддю. І це позначилося на виокремленні ним таких тверджень про необхідність: 1) збільшення ролі інформації та знань у житті суспільства, де провідну роль відіграють інститути освіти та бібліотечні заклади; 2) зростання кількості кадрів у сфері інформаційно-технологічних, у виробництві інформаційних продуктів та послуг, які задіяні у комунікаційних процесах; 3) зростання ролі бібліотечних інститутів в інформаційних відносинах.

Доцент НАКККіМ, головний бібліотекар НБУ імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент О. М. Збанацька представила біографічні відомості про науковця (доповідь «М. С. Слободяник як інтегратор бібліотекознавства і документознавства») та охарактеризувала його досягнення. Зокрема, завдяки йому підготовлено потужний кадровий склад бібліотекознавців, архівознавців, документознавців; введено нові актуальні освітні програми та спеціальності, безпосереднім розробником яких він був; його наукова діяльність мала багатовекторний характер; внаслідок його організаційної діяльності були відкриті філії з бібліотечної підготовки у Кам’янець-Подільському, Теребовлі та Каменському.

Доповідь «Наукова спадщина М. С. Слободяника у контексті творення Української бібліотечної енциклопедії – проблеми і завдання» була зроблена редактором І категорії НБУ імені Ярослава Мудрого Л.А. Поперечною. Вона ознайомила присутніх з проектом «Українська бібліотечна енциклопедія» (УБЕ), етапом її започаткування (2010–2015 рр.) та структурою енциклопедії. За спогадами С. Зворського, М.С. Слободяник неоднораз висловлював думки щодо створення електронної бібліотечної енциклопедії. Доповідачка виокремила проблеми та завдання проекту УБЕ на майбутнє. У цьому  проекті беруть участь 196 авторів, з яких 19 докторів та 39 кандидатів наук. Серед постійних авторів, які створили для УБЕ понад 10 наукових статей, промовець відзначила Т. І. Вилегжаніну, Н. І. Розколупу, С. Л. Зворського, Г. І. Ковальчук, О. М. Збанацьку та ін.

Завідувач відділу НБУ імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент О. Г. Кириленко (доповідь «Інформаційно-пошукові системи як стратегічний напрям бібліотечної теорії та практики») поінформував учасників про погляди М. С. Слободяника щодо інформаційно-пошукової системи (електронні каталоги як база знань та необхідність налагодження коопераційної роботи між НБУВ та НБУ імені Ярослава Мудрого, як наслідок – формування Національної концепції каталогізації) та точки зору з цих питань сучасних фахівців (Т. І. Вилегжаніної, О. Б. Борисової, І. П. Антоненко). О.Г. Кириленко визначив проблеми реалізації концепції національної каталогізації (створення робочих груп з каталогізації та запровадження корпоративної каталогізації у межах України).

Упродовж заходу було презентовано два нових видання: підручник «Бібліотечне фондознавство» завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ПВНЗ «Європейського університету», доктора філософії з ділового адміністрування Ю. І. Палехи та дослідження «Информационные агентства и мировая система СМИ» керівника проекту НВЦ «Елінс» О.А. Саприкіна.
У форматі круглого столу «Творча спадщина М.С. Слободяника та сучасність» було представлено 13 доповідей. Авторами низки таких доповідей були співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського О. З. Клименко, Н. П. Філіпова, О. Г. Яковенко, О. Г. Бублик, С. М. Масловська, А. В. Венідиктова, І. В. Соколова.  
 

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус по
просп. Голосіївський 3,
к. 333-335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92