До 100-річного ювілею Національної академії наук України

Поділитися: 
Дата події: 
4-12-2018

За результатами науково-дослідної роботи з розробки джерел з історії української науки, документного висвітлення головних тенденцій розвитку, отриманих результатів і досягнень НАН України крізь призму науково-дослідної звітної документації Академії за сторічний період її діяльності, колектив Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського під науковим керівництвом академіка НАН України О. С. Онищенка підготував нові електронні наукові видання – комплекс звітних документів НАН України за 1946–2018 рр., які репрезентовані двома книгами.  

Науковий доробок колективу є продовженням попереднього дослідження, за результатами якого було представлено видання Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2018. – 948 с. – Об’єм даних 8,21 Mb. (Джерела з історії науки в Україні).

До другої книги видання «Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки» увійшла науково-звітна документація Національної академії наук України за 1946–1991 рр. – з часу розгортання її роботи у післявоєнний період до проголошення незалежності Української держави. Це видання представлене двома частинами у межах однієї книги:

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2018. – 1088 с. – Об’єм даних 5,9 Mb. (Джерела з історії науки в Україні).

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2 : 1971–1991 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2018. – 1136 с. –  Об’єм даних  6,45 Mb. (Джерела з історії науки в Україні).

У першій частині другої книги акумульовано та систематизовано звітну документацію Академії наук за 1946–1970 рр. (30 документів), у другій – за 1971–1991 рр. (28 документів). Джерельна база двох частин представлена як архівними, так і опублікованими документами. Серед них – щорічні звітні доповіді президентів Академії наук, виголошені на Загальних зборах та опубліковані в офіційних друкованих виданнях Академії – «Віснику АН УРСР» та «Доповідях АН УРСР». Архівні документи представлені загальними академічними звітами, які відклалися в Архіві Президії НАН України і дотепер не вводилися до наукового обігу. Археографічне опрацювання документів здійснювалося з точки зору представлення, насамперед, наукових здобутків Академії наук. Документальний масив двох частин видання відтворює досягнення академічних колективів післявоєнного періоду, подальше зміцнення наукового потенціалу Академії наук, її структурну розбудову, формування наукових шкіл, виникнення нових наукових напрямів.

У третій книзі систематизовано науково-звітну документацію Академії за 1992–2018 рр.: Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3 : 1992–2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2018. – 584 с. – Об’єм даних 4,9 Mb. (Джерела з історії науки в Україні).

До третьої книги видання включено 43 документи з підсумками діяльності Академії наук, які представлені щорічними звітними доповідями президента НАН України, що виголошувалися на сесії Загальних зборів, його інтерв’ю журналу «Вісник НАН України» про результати діяльності АН, звітами секцій та відділень наук, опублікованими у «Віснику». Документи, що увійшли до третьої книги свідчать, що діяльність Академії наук спрямовується на  вирішення актуальних питань Української держави. Подальший розвиток отримали інноваційні дослідження, посилилася роль Академії у державотворчих процесах, науковому супроводі реформ економічного сектору. Останнім часом особливого пріоритету набули дослідження, спрямовані на задоволення потреб вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

До  видань увійшли наукові коментарі до документів та фотодокументи. Наукові коментарі до документів покликані акцентувати увагу на досягненнях академічних колективів у різних галузях науки. Фотодокументи відтворюють колективні та індивідуальні зображення українських учених під час проведення наукових досліджень, відображають міжнародні наукові зв’язки українських учених, містять зображення найвагоміших наукових праць.

Залучені до наукового обігу документи комплексно розкривають багатогранні аспекти наукової діяльності Академії, окреслюють тенденції розвитку перспективних наукових напрямів, презентують досягнення академічних колективів, зв’язок наукових розробок з практикою. Документи є підґрунтям для підготовки фундаментальних праць з історії та культури України і зацікавлять не лише наукову спільноту, а й усіх, хто цікавиться історією української науки, зокрема, академічної.

З виданнями можна ознайомитися на сайті НБУВ.

заввідділу історії академічної науки

Інституту архівознавства НБУВ

канд.іст.наук

Г. В. Індиченко 

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)