Ну, що б, здавалося, плакат…

Поділитися: 
Дата події: 
14-11-2018

Ці перефразовані слова класика майже буквально згадувались на презентації нового видання Відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ, яка відбулась 14листопада 2018  року в приміщенні бібліотеки на вулиці Володимирській.

Презентувалась книга Людмили Миколаївни Гутник «Український кіноплакат 1947 – 1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України: науковий каталог» (автор вступного слова С.В. Тримбач, автор вступної статті Л.М. Гутник, відповідальний редактор  Г.М. Юхимець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ: Академперіодика, 2018. – 576 с., 104 с. іл.)

У каталозі вміщено інформацію про масив українського тиражного кіноплаката окресленого періоду – загалом це 3442 назви. До наукового обігу вперше вводиться такий значний за обсягом та хронологічними рамками документальний пласт.

Видання репрезентує діяльність у кіноплакаті більш як 250 художників, серед яких І. Суржер, О. Ворона, І. Кружков, Т. А. та Т. І. Лящуки, В. Шостя, В. Вітер, В. Подчекаєв, І. Дзюбан, Г. Якутович, В. Калуцький, В. Богуславський, О. Лемберський, В. та Ю. Чеканюки, О. Семенко, Ю. Агапов, Е. Антохін, В. Васянович, О. Гайдай, І. Горбенко, О. Губов, Л. Даценко, Ю. Воєвода, А. Іконников, Т. Хвостенко, Л. Слуцький, В. Трегубенко, С. Лялін, І. Прокопенко, С. Міссан, В. Софронов, В. Єрко, Р. Сахалтуєв, О. Ніколаєць, О. Шульган, В. Мельникова, В. Решетов, Б. Шац, С. Школьник, В. Шпанько, О. Штанко та багато інших.

За структурою каталог складається із вступного слова кінознавця, кінокритика С. В. Тримбача «Кіноплакат у дзеркалі часу», вступної статті автора «Графічний літопис історії кіно», каталогу, допоміжного довідково-пошукового апарата, до якого увійшли: покажчик імен художників кіноплаката з короткими біографічними відомостями (датами життя); іменний покажчик, що включає прізвища осіб, відображених у бібліографічних описах, примітках, вступній статті (режисерів, сценаристів, операторів, художників фільмів, композиторів, звукооператорів, акторів, письменників), а також осіб, зображених на плакаті; покажчик назв фільмів.

Власне кіноплакатів – головних «героїв» видання – до каталогу включено 365, у кольорових зображеннях, особливо ж прикметно те, що 95 відсотків з них україномовні, навіть якщо фільм демонструвався російською. Більшість цих плакатів репродукуються вперше.

Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Любов Андріївна Дубровіна привітала колектив відділу й автора з неординарною роботою. «Золотий науково-творчий кадровий фонд нашої бібліотеки своєю працею поповнив наш золотий книжковий фонд, – відзначила вона. – Ця книга видана на світовому рівні як за змістом, за поліграфією, ілюстративністю, так і за рівнем унікальності й дослідницької роботи».

Доктор мистецтвознавства, доктор філософських і богословських наук, академік Академії вищої освіти Дмитро Власович Степовик також  підкреслив унікальність цієї роботи. Фактично відтворено збережені на паперових носіях  кіноплакати за 57 років, наголосив він, які в особливий спосіб розповідають нам про епоху. Скажімо, вражаюча їх більшість – українською мовою, і це в часи, коли тодішня ідеологія формувала в країні «нову історичну спільність – радянський народ» і нівелювала все національне. А художникам, які творили кіноплакати, навіть вдалося бодай штрихами й окремими деталями зберегти в багатьох з них особливий стиль «бойчукістів». Порівнюючи наші кіноплакати зі світовими, академік, який побував у багатьох країнах, констатував, що  українські витримають будь-яку конкуренцію. Тож презентований каталог – великий внесок у нашу й світову культуру.

До важливості кіноплаката як жанру привернув увагу присутніх директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Микола Григорович Железняк. Адже часом до цього ставились як до одномоментної буденної ілюстрації, але кожен плакат – це концентрована й образно висловлена суть фільму, зріз свого часу і спонукальний момент для людей долучатись до кіномистецтва. Подякувавши всьому творчо-видавничому колективу за розуміння важливості цього жанру й велику наукову та дослідницьку роботу, він вручив авторові каталогу Людмилі Миколаївні Гутник Почесну грамоту.

Високу оцінку презентованому виданню дали у своїх виступах директор видавничого дому «Академперіодика» НАН України О.Г. Вакаренко, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА Н.Ю. Белічко, завідувач кафедри Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука О.Г. Босий, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, народний художник України В.К. Шостя, художник кіно, кінорежисер, сце­нарист О.О. Левченко, художник-графік, плакатист В.С. Вітер.

А приємним і логічним завершенням обговорення стала пропозиція кінознавця, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України Сергія Васильовича Тримбача подати цей доробок на здобуття фахової премії.  

Схвильована автор Людмила  Миколаївна Гутник, розповідаючи про роботу над каталогом, шкодувала за одним – що багато з тих художників, чиї кіноплакати відтворено в цьому каталозі й чиї прізвища внесено в іменний покажчик, на жаль, уже не дізнаються про вихід цієї книги. Але вони залишились в історії завдяки своїй роботі над таким дивовижним жанром – кіноплакатом.

Л.М. Гутник висловила щиру й глибоку вдячність усім, хто долучився до підготовки цього видання: відповідальному редактору каталогу, завідувачу відділу образотворчих мистецтв НБУВ, Г.М. Юхимцю, автору вступного слова, кінознавцю С.В. Тримбачу, директору Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктору наук із соціальних комунікацій К.В. Лобузіній, завідувачу відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків НБУВ Т.І. Арсеєнко, редактору-бібліографу, науковому співробітнику відділу національної бібліографії НБУВ Л.С. Новосьоловій,  рецензентам праці: доценту кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, кандидату мистецтвознавства Н.Ю. Белічко, старшому науковому співробітнику відділу формування нотного фонду НБУВ, кандидату мистецтвознавства Л.Г. Руденко, секретарю київського відділення НСХУ О.І. Корнієнко, молодшим науковим співробітникам відділу образотворчих мистецтв НБУВ – І.І. Цинковській, Т.А. Галькевич, О.М. Донець, провідному бібліотекарю Н.М. Гуровій, а також колективу видавничого дому «Академперіодика» – директору О.Г. Вакаренко, заступнику директора з питань наукової та видавничої діяльності А.І. Радченко, редактору каталогу, вченому секретарю Видавничого дому «Академперіодика» З.А. Болкотун, художнику Є. О. Ільницькому, технічному редактору Т.М. Шендерович, головному технологу І.С. Семеренко, верстальнику В.М. Каніщевій.

Автор фото: Будник Андрій Вікторович,
голова секції плакату та графічного дизайну КОНСХУ

 

Фотоматеріали: