Вийшло друком нове видання: «Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі»

Поділитися: 

До 100-річчя Національної бібліотеки України  імені В. І. Вернадського вийшло друком нове видання: «Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі» / упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та. ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.  ISBN 978-966-02-8518-7

Збірник присвячено заступнику директора Всенародної бібліотеки України (ВБУ, нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) в 1923–1933 рр. (на початку 1920-х рр. він ще й керував відділами Орієнталія, бібліотекознавства, стародруків установи), видатному сходознавцю, бібліотекознавцю, книгознавцю Віктору Федоровичу Іваницькому (20.ХІ.1881, с. Калузьке Херсонського повіту Херсонської губернії – 26.ІІ.1955, Кам’янець-Подільський).

Збірник складається з трьох розділів: 1) статей про В. Ф. Іваницького Л. Пастушенко, В. Буреги, Н. Шип, О. Василюк і Е. Циганкової, Л. Дубровіної, О. Степченко, Г. Ковальчук, Л. Гарбар і А. Яригіна, Л. Мансурової; 2) публікації архівних документів: автобіографії та власноручно написаного В. Ф. Іваницьким списку наукових праць (підготовка до друку Л. Гарбар і А. Яригіна); його заяв до Центрального бюро скарг Робітничо-селянської інспекції УСРР від вересня – жовтня 1933 р. щодо неправомірності його звільнення та звинувачень (виявлення та підготовка до друку Л. Гарбар); спогадів В. Ф. Іваницького про навчання в Київській духовній академії (рукопис і машинопис наданий С. І. Білоконем) та про В. П. Рибінського (з архіву Інституту рукопису НБУВ); інструкцій, розроблених В. Ф. Іваницьким у ВБУ (підготовка до друку О. Степченко і Г. Ковальчук); 3) бібліографічних покажчиків, підготовлених Г. Ковальчук: хронологічного покажчика наукових, науково-методичних, науково-організаційних, науково-популярних праць В. Ф. Іваницького та його перекладів з давніх мов та також відповідних наукових досліджень з європейських мов; алфавітного покажчика назв праць В. Ф. Іваницького; покажчика джерел та літератури про нього; іменного покажчика.

До наукового обігу введено нову інформацію як про В. Ф. Іваницького, так і з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Більш детально з текстом збірника можно ознайомитись також в електронній бібліотеці "Україніка".

Контактна інформація

Інститут книгознавства
Корпус №2, вул. Володимирська 62, к. 313;
kovalchuk@nbuv.gov.ua
+38 (044) 234-9306
Директор Інституту книгознавства НБУВ
Ковальчук Галина Іванівна,
д-р іст. наук, професор