Опубліковано нове видання Інституту архівознавства НБУВ «В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1 : А―І»

Поділитися: 
Дата події: 
24-05-2018

До 100-річчя Національної академії наук України та 155-річчя від дня народження її першого президента академіка В. І. Вернадського

За результатами науково-дослідної роботи з розробки джерел з історії української науки та документної наукової спадщини її діячів, зокрема епістолярію видатного вченого першого президента Української академії наук академіка В. І. Вернадського, співробітниками Інституту архівознавства НБУВ підготовлене видання В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1 : А—І / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.]; редкол.: А. Г. Загородній (голова), О. С. Онищенко (заст. голови) [та ін.]. — Київ, 2018. — 572 с.

Це перша з 2-х книг праці «В. І. Вернадський і Україна : з листування», що продовжує представлення результатів наукових розробок за тематикою «Володимир Іванович Вернадський і Україна» і традицію наукового опрацювання та залучення до широко суспільного обігу епістолярної спадщини академіка В. І. Вернадського, започатковану науковцями НБУВ у низці томів загальноакадемічного видання «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського» (2011–2012).

Представлений у даному виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з окремими діячами науки, культури та освіти, які жили і працювали в Україні, так і з іноземними. В ньому висвітлювались питання розвитку науки та освіти в Україні, активного дослідження природних багатств України, описувались українські суспільно-політичні реалії, висловлювались свої думки про них, оцінки та аналіз наукового доробку учнів і колег Володимира Івановича.

Листування, включене до видання, є яскравим свідченням того, що свої зв’язки з науковим та суспільним життям України В. І. Вернадський не полишав і тоді, коли він жив і працював поза її межами.

Структурно все видання буде побудоване за трьома блоками – приватно-ділове, офіційне і родинне листування.

В книзі 1 подано приватно-ділове листування – це листування з колегами, друзями та знайомими В. І. Вернадського, розташоване за алфавітним принципом – за першою літерою прізвищ кореспондентів, які починаються на А–І (кожен кореспондент становить окремий розділ у структурі книги). Загалом у першій книзі вміщено 347 листів 68 кореспондентів та значний за обсягом і надзвичайно цінний за довідково-інформаційним, біобібліографічним та джерельним наповненням блок наукових коментарів до документів – понад 1300.

Переважна кількість листів публікується уперше.

Коло представлених кореспондентів академіка надзвичайно широке: від політиків, учених, його колег, учнів, викладачів вишів до аспірантів, студентів, любителів природи та інших. Водночас у листах В. І. Вернадського та його кореспондентів згадуються ще декілька сотень імен осіб, які так чи інакше були пов’язані з Володимиром Івановичем творчою працею або долею яких він цікавився, часто допомагав.

Наукова проблематика, представлена у листуванні, торкається фактично всіх основних галузей діяльності В. І. Вернадського: геохімія та біогеохімія (О. П. Виноградов, Б. О. Гаврусевич); фізична хімія (О. І. Бродський); геологія (П. Я. Армашевський, С. В. Бєльський); петрографія (З. Щ. Вейберґ); проблеми радіоактивності (С. В. Граб’янка) та ін. Важливо акцентувати увагу на найбільшому за обсягом корпусі листів учня і колеги В. І. Вернадського мінералога професора Л. Л. Іванова – 175 листів, які охоплюють проміжок часу майже у 40 років – від 1903 до 1944 року, та наукових коментарів до них – 622.

Джерелами формування цього епістолярного масиву стали фонди Архіву Російської академії наук, Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наукового архіву Інституту археології НАН України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Також використано деякі опубліковані листи, насамперед у випадках, коли вони раніше були видані із суттєвими купюрами.

Вивчення матеріалів епістолярію В. І. Вернадського відкриває перед дослідниками можливості більш широко та під різними кутами зору розглянути його наукові позиції та оцінки, знайти нові тлумачення дискусійних аспектів його концепцій, зокрема і поглядів щодо розвитку України, її науки, освіти і сприяє розширенню спектру сьогоднішнього осмислення творчої спадщини вченого.

Залучення до наукового обігу нового масиву листування Володимира Івановича Вернадського стане у нагоді не лише вченій спільноті, але й зацікавить широкий загал читачів, спонукає їх до подальших розшуків епістолярної спадщини видатного природознавця і першого президента Української академії наук.

Презентація видання відбулася у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 12 березня 2018 року в рамках XXVIII читань академіка В. І. Вернадського «В. І. Вернадський і становлення фундаментальної науки в Україні», організаторами яких традиційно виступили Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського та НБУВ при залученні Національної академії аграрних наук України.

Електронная версія видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1 : А—І» представлена на сайті НБУВ.

Директор Інституту архівознавства

Л. М. Яременко

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)