Електронна виставка архівних документів до 130-річчя від дня народження Бориса Ісидоровича Чернишова – видатного українського ученого-геолога і палеонтолога, академіка НАН України

Поділитися: 

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського презентує електронну виставку архівних документів до 130-річчя від дня народження Бориса Ісидоровича Чернишова – видатного українського вченого-геолога і палеонтолога, академіка НАН України, на якій експонуються 29 оригінальних документів з особового фонду вченого (ф. № 210, 265 справ за 1916–1950 рр.).

Б. І. Чернишов (1888, станиця Ясенська – 1950, Київ) долучився до розбудови вищої освіти у галузі геології, палеонтології та фізичної географії, викладав у Дніпропетровському гірничому інституті (1916–1926), Дніпропетровському інституті народної освіти (1918–1926), Ленінградському політехнічному інституті (1927–1929), Ленінградському гірничому інституті (1929–1930), Ленінградському державному університеті (1930–1939), Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1939–1941, 1946–1950).

Вчений працював у Геологічному комітеті (1926–1939, з 1930 р. – Центральний науково-дослідний геолого-розвідувальний інститут) у Ленінграді. У 1939 р. його було обрано академіком АН УРСР (1939) і віце-президентом АН УРСР (1939–1946). Упродовж 1939–1950 рр. Б. І. Чернишов працював в Інституті геологічних наук АН УРСР (обіймав посаду директора 1939–1946 рр.).

Б. І. Чернишов є автором понад 80 наукових праць, присвячених проблемам палеозології, палеонтології, стратиграфії, геологічної зйомки і корисних копалин Мінусинського, Кузнецького, Донецького і Львівсько-Волинського кам’яновугільних басейнів, а також мезозойських відкладень Донбасу, Середньої Азії, Уралу, Далекого Сходу. Він встановив наявність карбонових відкладів у Дніпровсько-Донецькій западині. Вчений був одним із засновників і головою Товариства охорони природи в Україні.

На виставці представлено архівні документи з особового фонду Б. І. Чернишова: наукові праці, витяг з протоколу засідання ВАК про затвердження науковця у вченому званні професора, документи про науково-організаційну та педагогічну діяльність (листи, програми, запрошення), фотодокументи з видатними вітчизняними вченими та ін. Серед експонованих документів особливий інтерес становить науково-популярна стаття Б. І. Чернишова «О нефти в Западной Украине».

Безпосередньо з документами фонду можна ознайомитися за адресою: Інститут архівознавства НБУВ вул. Володимирська 62, к. 416, тел. для довідок 288-14-31.

 

Науковий співробітник

Інституту архівознавства НБУВ

Ю. В. Булгаков

Опубліковано Прес-службою НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)