В Інституті архівознавства НБУВ оприлюднили дослідження документної спадщини академіка Георгія Степановича Писаренка

Поділитися: 

В Інституті архівознавства НБУВ побачило світ електронне видання - Архівна спадщина академіка Георгія Степановича Писаренка / Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало ; редкол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 382 c.

Запропоноване наукове видання вперше комплексно представляє реконструйовану архівну спадщину видатного вченого в галузі механіки, організатора науки, педагога, академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка, що зберігається у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України.

Залучені і структуровані у вигляді наукового каталогу документи та подані ілюстративні матеріали є ґрунтовною джерельною базою для вивчення життєвого та наукового шляху могутньої постаті Г. С. Писаренка, його вагомого вкладу у розвиток і організацію науки, зокрема у галузі міцності матеріалів і конструкцій, історії розвитку механіки в Україні.

Дане наукове видання розраховане на широке коло дослідників історії науки України, вчених у галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.

Видання доступне для ознайомлення на порталі НБУВ.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)