Науковці НБУВ беруть участь у конференціях

Поділитися: 

1 грудня 2017 р. на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина», присвячена 70-річчю заснування кафедри історії давнього світу та середніх віків. В рамках конференції відбувся круглий стіл «Суспільно-політична думка ранньомодерної Європи: до 100-річчя від дня народження професора Людмили Сергіївни Чіколіні (1917-2002). Учасники конференції працювали у чотирьох секціях: Секція 1: Суспільства давньої доби та їх цивілізаційна спадщина; Секція 2: Суспільства середньовічної доби та їх цивілізаційна спадщина; Секція 3: Антикознавство та медієвістика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Секція 4: Методика викладання історії стародавнього світу та середніх віків у загальноосвітній школі. Учасниками були широко представлені виші і академічні інститути України, в яких викладають і досліджують епохи давнього світу та середньовіччя: КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, ХНУ імені В.Н. Каразіна, ОНУ імені І.І. Мєчнікова, Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, Інститут історії України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ЧНУ імені Юрія Федьковича, НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, ТНУ імені В.І. Вернадського, КНУТУТ імені І.К. Карпенка-Карого, ДНУ імені Василя Стуса, ЛНУ імені Тараса Шевченка, Дрогобицький ДПУ імені Івана Франка, Сумський ДПУ імені А.С. Макаренка, Полтавський НПУ імені В.Г. Короленка, КНПД імені М. Драгоманова. Із доповіддями на конференції виступили зарубіжні науковці, які представляли Державний каліфорнійський університет (США), Загребський університет (Хорватія), Аксарай університет (Туреччина).
У роботі конференції взяли участь наукові співробітники Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: к.і.н., с.н.с. І. Ціборовська-Римарович виступила із доповіддю «Стародруки як об’єкт і джерело наукових досліджень», к.і.н., с.н.с. Т. Горбач – із доповіддю «Дипломатичні угоди останніх галицько-волинських князів з Німецьким орденом: сучасний стан та перспективи дослідження», м.н.с. Л. Кукоба – з виступом на тему «Фінансова діяльність храмової адміністрації на Делосі у IV – першій половині III ст. до Р. Х.».
У виступах було охоплено широке коло наукових тем, пов’язаних з історією Стародовнього Єгипту і Магрібу, грецької та римської цивілізацій, античних держав Причорномор’я, Візантії, Київської Руси, епохи Середніх віків, доколумбівських цивілізацій та Великих географічних відкриттів, історії середньовічного міста. Організатори планують надрукувати матеріали конференції.

Відділ стародруків та рідкісних видань

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)