Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку ряд рукописів, які репрезентують результати наукових досліджень фахівців Центру досліджень соціальних комунікацій, Інституту архівознавства та Інституту бібліотекознавства НБУВ.

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, Ю. Половинчак та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017.

У монографії розглянуто проблеми розвитку інформаційної культури постіндустріального суспільства, деструктивний вплив на цей процес гібридної війни, розв’язаної РФ проти  України, та  шляхи  нейтралізації негативних інформаційних впливів на вітчизняний інформаційний простір, пов’язані з удосконаленням організаційних, правових та технологічних аспектів сучасної інформаційної діяльності.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

Горова С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення  : [монографія] / С. В. Горова.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017

У монографії розглядаються  проблеми адаптації  людини  до стрімкого розвитку інфосфери сучасного  людства, аналізуються механізми  вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення  ефективності  їх використання в практиці суспільного розвитку. Розгляд цієї проблематики розширює перспективи  вдосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах глобальної інформатизації.

Розрахована  на наукових працівників, студентів, що вивчають  відповідні дисципліни у вищих навчальних закладах, інформаційних працівників, а також на широке коло читачів. 

Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017.

У Путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів академіків, членів-кореспондентів і видатних учених Національної академії наук України, які хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття, містять інформацію про діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення і зберігаються у Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Розрахований на фахівців та широкого кола читачів, які цікавляться історією, наукою та культурою України.

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт. : О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко,    Н. В. Стрішенець. – Київ, 2017. – Вип. 22.

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в … р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Випуск уміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 105 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, в т. ч. короткі відомості про десять бібліотек, які знаходяться на території підконтрольній терористам м. Донецька та  в  анексованому Росією Криму. Подано також нові законодавчі та нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список нових фахових надходжень. Розділ "Консультації" вміщує приклади оформлення використаних джерел відповідно до Національного стандарту України та про вільне використання бібліотеками обєктів авторського права.
 
Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.

Прес-служба НБУВ