П'яті Чишківські читання "Українська біографістика: науково-теоретичні, методичні та практичні здобутки"

Поділитися: 
Звіт
(Київ, 18 червня 2009 р.)

Читання присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, Президента Українського біографічного товариства Віталія Сергійовича Чишка.

Читання відбудуться 18 червня 2009 року у приміщенні Філії № 1 Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ, вул. Володимирська, 62, кімн. 126). Початок роботи о 10-00.

Програма читань передбачає розгляд наступних проблем:

  • 15-річчя Інституту біографічних досліджень НБУВ: досвід і перспективи
  • Біографічні словники та електронні біографічні архіви
  • Постаті минулого і їх сучасне прочитання
  • Джерельна база вітчизняної біографістики

Пропозиції щодо тематики виступів просимо подавати до Інституту біографічних досліджень НБУВ (кімн. 126, тел. 288-13-84), а також електронною поштою (E-mail: ssn@nas.gov.ua) до 20 травня 2009 року.

Регламент виступів: доповіді — до 15 хв., повідомлення — до 10 хв.

Учасникам читань необхідно направити електронною поштою, або особисто подати до Оргкомітету роздрук та електронну версію наукової статті, підготовленої за матеріалами доповіді або повідомлення. Вимоги до оформлення тексту: файл у форматі RTF, гарнітура Times New Roman, основний текст друкується через 1,5 інтервали, кегль 14 пунктів, обсяг — до 16 стор., примітки — в кінці тексту, додається резюме українською, російською та, по можливості, англійською мовами, а також ключові слова (до 7).

Оргкомітет


Звіти про попередні читання: