Міжнародна наукова конференція "Слов'янський ідентитет: спільні коріння і спільне майбутнє — парадигма XXI століття"

Поділитися: 
(Київ, 21 травня 2009 р.)

21 травня 2009 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова конференція "Слов'янський ідентитет: спільні коріння і спільне майбутнє — парадигма XXI століття", що працювала в пленарному та секційному режимах (програма конференції).

    Організатори:
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України;
  • Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України;
  • Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України;
  • Український комітет славістів;
  • Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На конференції були розглянуті такі проблеми, як: збереження національної самобутності слов'янських мов у добу глобалізації; закономірності та модифікації сучасного функціонування фольклору в східних слов'ян; літературна мова в їх культурній ідентифікації; напрями змін ідентичності слов'ян; взаємодія "нової" слов'янської та спільної європейської ідентичності в процесі розширення Європейського Союзу (на матеріалі народів Південно-Східної Європи); сучасна українська словотворчість у загальнослов'янському контексті; ідентичність слов'янських народних традицій та сучасна європейська цивілізація; національної специфіки українського фольклору; особливості українського менталітету та його вплив на економічну трансформацію; музична творчість слов'янських композиторів у ХХ ст. як рефлекс культурної ідентичності; відстоювання ідей слов'янської єдності на шпальтах східноукраїнських часописів початку XX ст.; ядро фондів давніх слов'янських бібліотек як підгрунтя формування слов'янського національного ідентитету; національно-мовна болгарська ідентичність під кутом зору нової історії та ін. Буде проведено ряд презентацій нових славістичних видань.

У конференції взяли участь представники дипломатичного корпусу, науковці України, Білорусі, Болгарії, Сербії, Туреччини. За фахом: мовознавці, лінгвісти, історики, богослови, бібліотекознавці, книгознавці, педагоги, психологи, педагоги та ін.

О 14.00 відбувся науково-просвітницький захід, у програмі якого відкриття книжково-інформаційної виставки та виставки картографічних видань "Столиці слов'янських держав"; книжкової виставки "Николай Йонков Вапцаров. (1909-1942)" (загалом — 300 од. зб. з фондів НБУВ); виставка образотворчих мистецтв із зібрання Фонду Президентів України НБУВ "Київ — стольний град Володимира і Ярослава". Перед присутніми виступили заступник генерального директора НБУВ, кандидат історичних наук А. Г. Бровкін; президента Товариства "Україна — Болгарія" Ю. І. Сєдих; заввідділом Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук Л. К. Вахніна та ін. Відбулася презентація нових славістичних видань Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.Фотоматеріали: 
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав".
Виставка картографічних видань "Столиці слов'янських держав"
Книжкова виставка "Николай Йонков Вапцаров. (1909-1942)"
Виставка образотворчих мистецтв із зібрання Фонду Президентів України НБУВ "Київ — стольний град Володимира і Ярослава"
Виставка образотворчих мистецтв із зібрання Фонду Президентів України НБУВ "Київ — стольний град Володимира і Ярослава"
Виставка образотворчих мистецтв із зібрання Фонду Президентів України НБУВ "Київ — стольний град Володимира і Ярослава"
Президент Товариства "Україна — Болгарія" Ю. І. Сєдих
Заввідділом Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук Л. К. Вахніна
Зліва направо: Знаменська Маргарита Василівна, віце-президент товариства "Україна — Болгарія", канд. іст. наук; Сєдих Юрій Іванович, президент товариства "Україна — Болгарія"; Онищенко Олексій Семенович,академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, голова Українського комітету славістів, акад. НАН України
Моця Олександр Петрович, заввідділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України, чл.-кор. НАН України
Клименко Ніна Федорівна, пров. наук. співроб. Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, чл.-кор. НАН України
Карпіловська Євгенія Анатоліївна, в. о. заввідділом структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, д-р філол. наук
Валчакова Павла, співроб. Інституту чеської мови Академії наук Чеської Республіки, доц. (Чехія)
Крістіна Ніколова, співробітник Посольства Болгарії в Україні
Манолакієв Христо, викладач Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доц., канд. філол. наук (Болгарія)
Захаржевська Вікторія Олександрівна, доц. Київського славістичного університету, канд. філол. наук
Учасники конференції