Міжнародна наукова конференція "Слов'янське слово і культура в контексті світового розвитку"

Поділитися: 
(Київ, 24-25 травня 2007 р.)

24-25 травня 2007 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова конференція "Слов'янське слово і культура в контексті світового розвитку".

    Організатори:
  • Національна академія наук України;
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Інститут археології НАН України;
  • Український комітет славістів;
  • Національна бібліотека Білорусі;
  • Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конференція працювала в пленарному та секційному режимах (програма).
У доповідях було порушено такі актуальні для сьогодняшньої науки і суспільства України проблеми: слов'янська спадщина у фондах Інституту рукопису НБУВ та її дослідження; українська комп'ютерна лексикографія на тлі слов'янізації; Кирило-Мефодіївське товариство — ідея слов'янської єдності в ретроспективі і перспективі; ретроспективна національна бібліографія: слов'янознавчий аспект; вивчення слов'янської фольклорної творчості у сучасних умовах трансформації суспільства та ін. Нова інформація прозвучить також у доповідях "Дмитро Ревуцький — учитель словесності"; "Василь Доманицький як етнолог, текстолог і літературознавець"; світло слов'янської науки (Микола Іванович Кравцов); "Спочатку було Слово…"; "Остромирове Євангеліє (1056-1057) — слов'янська пам'ятка книжного мистецтва" тощо. Усього в програму конференції включено майже 70 доповідей.

У її рамках було розгорнуто ряд книжково-інформаційних виставок — "Слов'янські просвітителі Кирило і Мефодій та їхнє вчення в XXI столітті (До 1180-річчя від дня народження Костянстина із Солуні (бл. 827-869)"; "Видатні пам'ятки давньоруської культури: "Остромирове Євангеліє. 1056-1057"; "Павлу Житецькому — 170"; "Івану Огієнку — 125". Усього: 800 од. зб.

У той же день відбулося відкриття виставки "Руська земля — нові археологічні відкриття" (Інститут археології НАН України. Археологічний музей), де були представлені знахідки із захоронення знатного молодого вікінга в с. Шестовиця поблизу Чернігова, що був опорним пунктом київської війської дружини на р. Десні; із Верхнього міста столиці Русі — Києва (район пізнішого Михайлівського Златоверхого собору на Володимирській гірці); із древлянської столиці Іскоростеня (сучасного Коростеня на Житомирщині), міста, що княгиня Ольга знищила, помстившися за вбивство свого чоловіка, князя Ігоря.

Експозиційні матеріали свідчать про високий культурний рівень розвитку населення "Руської землі" на рубежі I-II тис. н. е., про спрямованість на зміцнення міжнародних зв'язків між Середнім Подніпров'ям та іншими європейськими регіонами.

25 травня 2007 р. в НБУВ (головний корпус) відбулося засідання круглого столу "Білоруська бібліотечна наука та бібліотеки на сучасному етапі", де з доповіддю "Національна бібліотека Білорусі: історія, стан і перспективи розвитку" виступив генеральний директор Національної бібліотеки Білорусі, д-р пед. наук Р. С. Мотульський. Було представлено відеофільм "Національна бібліотека Білорусі".

Відбулося урочисте відкриття книжково-інформаційних виставок, наданих Національною бібліотекою Білорусі, — "Діаманти білоруського письменства"; "Національній бібліотеці Білорусі — 85", та "Білоруська література в українських перекладах" із фондів НБУВ.

В експозицію, представлену Національною бібліотекою Білорусі, включено матеріали конференцій, збірники, підручники з історії білоруської літератури; широко відбито спадщину Янки Купали та Якуба Колоса. Це, зокрема: зібрання творів, вибрані твори, сонети в оригіналі і в перекладі різними мовами світу; словник Янки Купали у 8-ми томах; твори про життя та діяльність видатних поетів і діячів слов'янської культури; перша в Білорусі персональна енциклопедія "Янка Купала"; копії обкладинок та титульних аркушів прижиттєвих видань з автографами авторів.

Значний інтерес становлять 900-сторінковий фоліант, де знаменитий твір "Нова земля" надруковано трьома мовами: білоруською, російською, вперше — польською; перший у Білоруській лексикографії довідник, що містить усі індивідуально-авторські вживання та інновації з творів — "Фразеологический словарь языка произведений Якуба Колоса".

25 травня 2007 р. в НБУВ (філія 1) пройшли книгознавчі читання, присвячені видатному українському літературо- та книгознавцю Сергію Івановичу Маслову. Було порушено такі теми: Сергій Маслов — учений і людина (із власних споминів та особистих записних книжок); Сергій Маслов — завідувач відділу стародруків (1926-1937); архів Сергія Маслова в Інституті рукопису НБУВ; Сергій Маслов — педагог і викладач Київського університету; рід і родина С. І. Маслова та ін.

На матеріалах Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ підготовлено книжково-інформаційну виставку "Сергій Іванович Маслов — видатний український літературо- та книгознавець".


Інформація про попередні заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури:


Фотоматеріали: 
Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, акад. НАН України Онищенко О. С. відкриває конференцію
Генеральний директор Національної бібліотеки Білорусі, д-р пед. наук Мотульський Р. С.
Директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, заст. голови Українського комітету славістів, чл.-кор. НАН України Широков В. А.
Професор кафедри теорії літератури і компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р філол. наук Наєнко М. К.
Заввідділом мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. мист. Вахніна Л. К.
Доц. Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, канд. філол. наук Лабащук О. В.
Наук. співроб. Інституту народознавства НАН України, канд. іст. наук Мовна У. В.
Учасники конференції
Круглий стіл "Білоруська бібліотечна наука та бібліотеки на сучасному етапі": генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, акад. НАН України Онищенко О. С. на відкритті круглого столу
Круглий стіл "Білоруська бібліотечна наука та бібліотеки на сучасному етапі": виступає генеральний директор Національної бібліотеки Білорусі, д-р пед. наук Мотульський Р. С.
Учасники круглого столу
Учасники круглого столу
Учасники круглого столу
Відкриття виставок: вступне слово генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, акад. НАН України Онищенка О. С.
Відкриття виставок: виступ генерального директора Національної бібліотеки Білорусі, д-ра пед. наук Мотульського Р. С.
Відкриття виставок: перший секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні Заєць С. В.
Відкриття виставок: директор Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України Дубровіна Л. А.
Відкриття виставок: методист наукової бібліотеки Кримського філіалу Інституту археології НАН України, директор Центру Інформаційних технологій Міжвузівського центру (Крим) Ядрова Г. В.
Відкриття виставок: голова Всеукраїнської спілки білорусів Оржехівська І. О.
На відкритті виставок
На відкритті виставок
На відкритті виставок
На відкритті виставок
На відкритті виставок
Книжково-інформаційна виставка
Книжково-інформаційна виставка
Книжково-інформаційна виставка
Книжково-інформаційна виставка
Книжково-інформаційна виставка
Книжково-інформаційна виставка