14-й випуск збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» доступний для ознайомлення

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського вийшов друком 14-й випуск збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica».

Збірник присвячено теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

У розділі «Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень» репрезентовано сміливі дослідницькі підходи та ідеї, покликані стимулювати наукову дискусію, а також виважені оригінальні рішення, що мають теоретичне та практичне значення.

Проблемно-тематичні дослідження низки маловідомих чи однобоко висвітлених імен діячів української історії, науки та культури, а також діячів діаспори вміщено в розділі «Біографічні та генеалогічні розвідки».

У розділі «Історія і культура крізь призму біографіки» представлено статті, в яких складні питання сучасних біографічних пошуків ілюструються зразками досліджень, проведених на тих теоретичних засадах, які обстоює автор.

Публікації розділу «З історії біографістики» мають актуалізувати в науковій спільноті увагу до історії вітчизняної біографічної справи.

Проблеми вивчення методологічних засад та узагальнення практичного досвіду роботи зі створення електронних біобібліографічних ресурсів й дослідження джерельної бази біографістики знайшли відображення в розділі «Ресурси біографічної інформації».

Інформативно насиченим є також розділ «Бібліографія, рецензії, інформація».

Ознайомитись з публікаціями збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» можна на його веб-сторінці або в читальних залах НБУВ.

Інститут біографічних долсіджень

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)