Побачив світ новий випуск каталогу українського друкованого плаката із фондів НБУВ

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського видано друком науковий каталог українського друкованого плаката 1965–1985 років, укладений фахівцями відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства  НБУВ, де зберігається багата колекція творів плакатного мистецтва.

Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена  Донець ; авт. вступ. ст. О. Донець ; відпов. ред. Г. М. Юхимець ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 924 с. : іл.

Другий випуск тритомника  «Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»  репрезентує результати наукового опрацювання колекції раритетних аркушевих образотворчих видань українського плаката 1965–1985 рр., що зберігаються у фондах відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ. У каталозі міститься вичерпна бібліографічна інформація про понад 6,5 тис. українських друкованих плакатів зазначеного періоду. До окремих позицій бібліографічного опису подано ілюстрації. Каталог містить допоміжні покажчики – іменний та покажчик імен художників-плакатистів, що забезпечують можливість мобільного пошуку різнопланової інформації та найповнішого розкриття науково-дослідницького потенціалу зібрання українського друкованого плаката з фондів НБУВ.

Видання  буде корисним мистецтвознавцям, художникам, культурологам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться цією тематикою.

Перший випуск каталогу побачив світ на початку 2015 року і вміщує інформацію про плакати 1950-1964 років.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: