Вийшов друком 3-й випуск науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» за 2017 рік

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського вийшов друком 3-й випуск науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» за 2017 рік. Випуск присвячено 500-річчю видавничої діяльності видатного білоруського просвітителя, друкаря Франциска Скорини.

Говорячи про національного героя Білорусі Франциска Скорину, неможливо обійти увагою дослідження саме білоруських науковців. Тематичний випуск відкриває публікація  директора Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі, д-ра іст. наук Олександра Груші «Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924–1990)». Аналізуючи процес формування культури коммеморації Франциска Скорини, автор робить висновок, що в народній пам’яті цей образ пов'язаний з національним самопізнанням.

Головний бібліограф Національної бібліотеки Білорусі Тетяна Корнілова у статті «Учение о мудрости Франциска Скорины» розтлумачує розуміння східнослов’янським першодрукарем важливості для людини таких чеснот як освіченість, мудрість, моральна досконалість.

Так у статті директора Інституту книгознавства НБУВ, д-ра іст. наук Галини Ковальчук «Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років» зроблено спробу повернути у науковий обіг маловідомі або й зовсім невідомі праці зарубіжних українських дослідників 20-х років ХХ ст., присвячені Скорині та його виданням.

Друковані і писемні пам’ятки, пов’язані з діяльністю та ім’ям Франциска Скорини, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, проаналізовано у статті науковців відділу стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ – завідувача відділу, канд. іст. наук Наталії Бондар та старшого наукового співробітника, канд. іст. наук Ірини Ціборовської-Римарович «Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського».

Завідувач відділу рідкісних видань Біблиотеки ім. Врублевських Литовскої академії наук, д-р гуманітарних наук Дайва Нарбутене у публікації «"Литовское издание по случаю юбилея «Библии Русской" Франциска Скорины» рецензує науково-популярне видання – збірник статей, написаних представниками гуманітарних наук в рамках підготовки виставок, що висвітлюють увічнення пам’яті Скорини в Білорусі, Чехії, Литві.

Цікавою для дослідників буде й стаття першого проректора Національного університету «Острозька академія», д-ра філос. наук, професора Петра Кралюка «Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації», в якій автор доводить, що беззаперечним фундатором «освітньої революції» в Європі XVI ст., зокрема і в Україні, був Франциск Скорина.

Повні тексти публікацій тематичного випуску доступні у базі даних «Наукова періодика» на порталі НБУВ.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)