Новий каталог стародруків приватної збірки львівського бібліофіла Анатолія Недільського

Поділитися: 

Останні роки в українській бібліографії стародруків прикметні й тим, що виходять друком каталоги приватних збірок вітчизняних бібліофілів. До таких належить щойно виданий каталог «Триста двадцять дев’ять рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського» (Львів, 2017), що став восьмим випуском «Записок краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського».
У каталозі відображено стародруки зі збірки львівського бібліофіла А. Недільського, надруковані кириличним, латинським та єврейським шрифтами впродовж ХVІІ – перших десятиліть ХІХ ст. в Україні, Румунії, Білорусі, Литві, Польщі, Росії, серед яких і видання, за свідченням власника збірки, не виявлені в наукових бібліотеках України. Саме такі рідкісні й унікальні видання складають сферу науково-бібліофільських зацікавлень А. Недільського. Надзвичайно цікавими є дрібні аркушеві видання чернігівської, львівської та інших друкарень ХVІІІ ст., про які загалом мало бібліографічної інформації.
Щойно видана друком книжка вирізняється симпатичним ошатним оформленням, містить велику кількість якісних кольорових ілюстрацій, має тверду обкладинку. Позитивно, що завдяки появі цього друкованого каталогу вводиться в обіг інформація про наявність примірників рідкісних стародруків у приватних збірках України, що засвідчує чітку зорієнтованість вітчизняного бібліофільства на світові традиції демократичності, відкритості та інформаційної доступності для науковців та широкого загалу. Відомості про видання та примірники можуть бути використані у праці над каталогами бердичівських, луцьких, почаївських, львівських видань з фондів НБУВ, робота над якими ведеться у відділі стародруків та рідкісних видань.
Приємним сюрпризом стало подарування примірника з автографом А.Недільського фонду відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація