Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку ряд рукописів, які репрезентують результати наукових досліджень фахівців Інституту архівознавства.

Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки. Книга 1. 1918–1945 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут архівознавства ; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.] ; ред. кол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017.

Цим науковим виданням розпочинається публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період.

До першої книги увійшли невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії упродовж 1918–1945 рр.

Видання розраховане на науковців, істориків, зокрема наукознавців, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та всіх, хто цікавиться історією науки.

Бойко Ю. О. Архівна спадщина академіка Георгія Степановича Писаренка / Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало ; ред. кол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017.

Наукове видання вперше комплексно представляє реконструйовану архівну спадщину видатного вченого в галузі механіки, організатора науки, педагога, академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка, що зберігається у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України.

Залучені й структуровані у вигляді наукового каталогу документи та подані ілюстративні матеріали є ґрунтовною джерельною базою для вивчення життєвого та наукового шляху могутньої постаті Г. С. Писаренка, його вагомого вкладу в розвиток і організацію науки, зокрема в галузі міцності матеріалів і конструкцій, історії розвитку механіки в Україні.

Видання розраховане на широке коло дослідників історії науки України, вчених у галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.

Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат.-метод. документів / авт. та уклад.: Л. М. Яременко [та ін.] ; ред. кол.: В. І. Попик (гол. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017.

До збірника увійшли нормативні та методичні документи, що регламентують питання організації архівної справи та діловодства в НАН України.

Серед них розпорядчі документи Президії НАН України, витяги з нормативно-правових актів, типові та примірні внутрішньоакадемічні нормативні документи, методичні рекомендації, призначені для практичного використання керівництвом, працівниками архівів і діловодних служб установ, організацій та підприємств НАН України.

Матеріали збірника стануть у пригоді дослідникам, які вивчають питання управління архівною справою в науково-дослідних установах і документування їх управлінської та науково-дослідної діяльності.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація