В Інституті архівознавства НБУВ відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії НАН України

Поділитися: 

8 червня 2017 року на базі Інституту архівознавства НБУВ під головуванням директора інституту Лідії Яременко відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії НАН України (ЕПК НАН України), на якому було розглянуто низку питань, пов’язаних з експертизою цінності архівних документів академічних установ, внесенням їх до Національного архівного фонду.

Зокрема, було розглянуто питання про встановлення строків зберігання для низки документів, які утворюються в діяльності академічних установ та не передбачені «Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».

На розгляд ЕПК НАН України було подано і погоджено 132 нормативні документи 65-ти академічних установ з питань діловодства і архівної справи, серед яких: номенклатури справ, положення про служби діловодства, положення про експертні комісії та положення про науково-технічні архіви, зокрема, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова, Інституту ядерних досліджень, Інституту органічної хімії, Головної астрономічної обсерваторії, Державного природознавчого музею, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича та ін.

На засіданні комісії також було розглянуто питання і схвалено рішення про введення до складу Національного архівного фонду особових документів чл.-кор. НАН України М. Г. Лук’яненка, чл.-кор. НАН України І. М. Мельникової, чл.-кор. НАН України П. С. Соханя, що зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ.

За підсумками розгляду на ЕПК НАН України результатів експертизи цінності документів Національний архівний фонд поповнився документами з науково-організаційної, науково-дослідної діяльності установ НАН України: Інституту проблем математичних машин та систем, Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Інституту відновлюваної енергетики, Інституту фізики конденсованих систем, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Інституту хімії високомолекулярних сполук, Інституту сорбції та проблем ендоекології, Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, Інституту молекулярної біології і генетики, Державного підприємства «Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини», Інституту геологічних наук, Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інституту історії України, ДП «НТЦ «Українська академічна і дослідницька мережа»».

Архівні документи та науково-довідковий апарат до них, схвалені та погоджені на засіданні ЕПК НАН України, будуть доступні дослідникам в науково-технічних архівах академічних установ та в Інституті архівознавства НБУВ.

Ольга Березовська,
м.н.с. Інституту архівознавства, 
секретар ЕПК НАН України
Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація