Опубліковано монографію «Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи»

Поділитися: 

У Центрі досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського побачила світ монографія старшого наукового співробітника СІАЗ НБУВ, кандидата наук із соціальних комунікацій Вікторії Бондаренко «Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи».

У монографії комплексно досліджено зміст, специфіку та основні сучасні тенденції розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем.

Проаналізовано наукові погляди на питання функціонування інтернет-обслуговування користувачів у системі бібліотечної діяльності. Досліджено поняттєвий і термінологічний апарат досліджуваної теми.

Висвітлено досвід використання форм інтернет-обслуговування користувачів у діяльності провідних бібліотек світу й України на сучасному етапі. Проаналізовано та узагальнено досвід впровадження в систему інтернет-обслуговування інтерактивних інформаційних технологій. Окреслено перспективні напрями розвитку форм інтернет-обслуговування в контексті сучасної трансформації бібліотек в універсальні інформаційно-комунікаційні центри в умовах глобалізації.

Монографія орієнтована на широке коло наукових, бібліотечно-інформаційних працівників, фахівців інформаційної сфери, студентську аудиторію, широкий загал – усіх тих, хто цікавиться цією тематикою.

Електронна версія видання доступна для ознайомлення на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій за посиланням: http://www.nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/bibliotechne_internet_obslugovuvannya.pdf

Прес-служба НБУВ

за інформацією Центру досліджень соціальних комунікацій