У Інституті архівознавства НБУВ завершено наукове описування документів особового фонду Леоніда Костянтиновича Безчасного (1937–2004)

Поділитися: 

У Інституті архівознавства НБУВ завершено наукове описування документів особового фонду № 348 «Безчасний Леонід Костянтинович (25.03.1937 – 26.07.2004) − член-кореспондент НАН України за спеціальністю «політична економія» (1988)», опис на які схвалено Експертно-перевірною комісією НАН України.

Леонід Костянтинович Безчасний, уродженець м. Маріуполь Донецької області, по закінченню Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1965 році вступив до аспірантури Інституту економіки АН УРСР, де і продовжив своє наукове та кар’єрне зростання до останніх днів: молодший науковий співробітник (1968–1970), старший науковий співробітник (1970–1979), завідувач відділу (1979–2003), заступник директора інституту з наукової роботи (1984–2004). У 1988 році його обрано членом-кореспондентом АН УРСР, у 1989 році присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «політична економія». Основними напрямами наукових досліджень, за визначенням самого вченого, були – механізм дії та використання економічних законів, процес суспільного виробництва, механізм науково-виробничої інтеграції, проблеми кооперацій, конверсії науково-технічної сфери, створення інноваційної моделі економіки.

У фонді Л. К. Безчасного представлено документи за 1955–2004 рр. Найбільшим розділом фонду є наукові праці, об’єднані у двох періодах: економіки в реаліях соціалістичного суспільства та формування національної економіки України в ринкових умовах. Серед наукових праць є автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук (1982 р.), розділ колективної монографії «Соціально-економічна природа і роль кооперації в ринковій економіці» (1999 р.), численні статті, доповіді та ін.

Найбільшу інформаційну цінність для майбутніх біографів Л. К. Безчасного представляє особова справа вченого за 1965–2004 рр. (174 аркуші), яка всебічно висвітлює його науковий поступ та набуття керівного досвіду в Інституті економіки АН УРСР. Це власноруч написані в різні роки анкети та автобіографії науковця, наукові характеристики, списки наукових праць, документи для представлення Л. К. Безчасного до нагород та ін. Фотодокументи фонду є ілюстраціями до життєвого шляху вченого на різних його етапах.

Дослідники, які зацікавилися особою члена-кореспондента Л. К. Безчасного, вивчають історію економічної думки в Україні, історію НАН України останніх десятиліть можуть звертатися до читального залу Інституту архівознавства НБУВ (м. Київ, вул. Володимирська, 62; тел. +38 044 288-14-31.

Провідний редактор ІА НБУВ
І. Г. Кіржаєва
Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація