Екскурсія виставкою до 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. «Біля гасла Українська Народня Республіка – Українська Незалежна Держава об’єдналися всі справді активні сили нації…»

Поділитися: 

1 березня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відбулося відкриття виставки, присвяченої 100-річчю Української революції 1917–1921 рр., епіграфом для якої послужили слова С. Петлюри «Біля гасла Українська Народня Республіка – Українська Незалежна Держава об’єдналися всі справді активні сили нації…».

З нагоди відкриття молодшим науковим співробітником відділу Олександрою Шорсткіною було проведено екскурсію виставкою для співробітників Інституту книгознавства, відділу газетних фондів, відділу юдаїки Інституту рукопису НБУВ, а також зацікавлених колег-науковців.
Підготовлена експозиція вперше репрезентує рідкісні аркушеві видання доби Української Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР – унікальні за інформативним потенціалом джерела з колекції листівок, яка зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань та потребує подальшої популяризації.

Виставка триватиме впродовж березня-квітня 2017 р. Запрошуємо всіх зацікавлених. За попередньою домовленістю проводяться екскурсії - довідки за телефоном 2881385.

З бібліографічними описами примірників колекції листівок можна ознайомитись на порталі НБУВ.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vsd/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=LSTV&P21DBN=LSTV&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

Фотоматеріали: