Науково-практичний семінар «Специфіка кириличних стародруків та їх відображення у бібліографії»

Поділитися: 

15 лютого 2017 р. у відділ стародруків та рідкісних видань пройшов науково-практичний семінар «Специфіка кириличних стародруків та їх відображення у бібліографії», який провела завідувач відділу, кандидат історичних наук Наталія Бондар. На семінарі було розглянуто питання про специфічні особливості цієї групи видань, що відрізняють її від інших давніх друкованих пам’яток, і пов’язані з цим складності при формуванні їх бібліографічного опису.
Було розглянуто та продемонстровано основні бібліографічні джерела, якими може скористатися бібліограф при описі стародруків. Насамперед це зведені каталоги українських, білоруських, російських, польських видань. Присутніх було коротко ознайомлено з науковими друкованими каталогами, які відображають українські збірки, в тому числі зібрання НБУВ, з повнотекстовими копіями останніх можна працювати на порталі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe
Було приділено увагу також напрацюваннями російських, білоруських, польських та литовських колег. Було розглянуто методичні посібники, що узагальнюють досвід, який потрібен для дослідження та бібліографічного опису кириличних стародруків, а також для атрибуції дефектних примірників.
Запитання учасників та обговорення тематики показали, що найбільш актуальними є питання опису стародруків для Державного реєстру книжкових пам’яток України, методичні засади їх складання та технічна організація роботи бази даних. Наше бачення методики бібліографічного опису представлене у виданні «Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки».
http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000025.pdf
Дякуємо колегам з академічних інститутів, бібліотек та фахівцям різних підрозділів НБУВ, що взяли участь в заході. Маємо надію на подальшу співпрацю та обмін досвідом, Відділ планує проведення наступних науково-практичних семінарів з дослідження, опису та атрибуції різних груп стародруків, про що інформуватиме заздалегідь. Незабаром подану на семінарі методичну інформацію буде представлено у вигляді презентації на порталі НБУВ та на сторінці відділу стародруків та рідкісних видань у мережі Фейсбук. Поки що списком літератури можна скористатися за посиланням
http://nbuv.gov.ua/node/3325

Фотоматеріали: