На базі Інституту архівознавства НБУВ відбулося засідання Експертно-перевірної комісії НАН України

Поділитися: 

16 лютого 2017 року на базі Інституту архівознавства НБУВ відбулося перше засідання оновленого складу Експертно-перевірної комісії (ЕПК)  НАН України.

Напередодні, 8 лютого 2017 року, постановою Президії НАН України було затверджено Положення про Експертно-перевірну комісію  НАН України та оновлено її склад. До складу ЕПК НАН України увійшли представники наукових установ НАН України, секретаріату Президії НАН України, Відділення історії, філософії та права НАН України, академічної профспілки та група профільних працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, серед яких: директор Інституту архівознавства, к.і.н., заслужений діяч культури України Лідія Яременко (голова ЕПК), завідувач відділу археографії Інституту архівознавства, к.і.н. Світлана Старовойт (заступник голови ЕПК), м.н.с. Інституту архівознавства Ольга Березовська (секретар ЕПК), а також – директор Інституту рукопису, чл.-кор. НАН України, д.і.н., заслужений діяч науки і техніки України Любов Дубровіна, науковий співробітник, к.і.н. Інституту рукопису Ірина Корчемна, співробітники Інституту архівознавства – старший науковий співробітник, к.і.н. Андрій Шаповал, науковий співробітник, к.і.н. Юлія Бойко, науковий співробітник, к.і.н. Марина Принь, науковий співробітник Оксана Січова, головний редактор Людмила Воловник.

На засіданні було розглянуто низку питань, пов’язаних безпосередньо з діяльністю ЕПК НАН України, експертизою цінності архівних документів академічних установ, внесенням їх до Національного архівного фонду.

Зокрема, було заслухано та схвалено звіт про діяльність ЕПК НАН України за 2016 рік та план роботи ЕПК НАН України на 2017 рік, результати паспортизації архівних підрозділів установ НАН України за 2016 рік.

Відповідно до рішення ЕПК НАН України було розглянуто питання про  встановлення строків зберігання для низки документів, не передбачених «Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Розглянуто та погоджено низку індивідуальних нормативних документів з архівної справи і діловодства установ НАН України та ін.

На засіданні комісії також було розглянуто питання про включення до Національного архівного фонду особових документів вченого в галузі економіки чл.-кор. НАН України Л.К. Безчасного, що зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ.

За підсумками розгляду на ЕПК НАН України результатів експертизи цінності документів Національний архівний фонд поповнився документами з науково-організаційної, науково-дослідної діяльності установ НАН України: Інституту хімії високомолекулярних сполук, Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, Інституту фізіології рослин і генетики, Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, Інституту економіки та прогнозування, Інституту ядерних досліджень, Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього, Інституту загальної енергетики, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Головної астрономічної обсерваторії, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.

Архівні документи та науково-довідковий апарат до них, схвалені та погоджені на засіданні ЕПК НАН України, будуть доступні дослідникам в науково-технічних архівах академічних установ та в Інституті архівознавства НБУВ.

Ольга Березовська
м.н.с. Інституту архівознавства, 
секретар ЕПК НАН України 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація