«Bogoglasnik Pěsni blagogovějnyia (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine» - нове надходження до відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

Поділитися: 

Серед нових надходжень до підручного фонду відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ представлене двотомне видання «Bogoglasnik Pěsni blagogovějnyia (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine», яке включає факсимільне перевидання та дослідження видатної пам’ятки вітчизняної культури – почаївського «Богогласника».
Перше видання «Богогласника» вийшло у друкарні Почаївського Успенського монастиря, датоване на титулі 1790 р. (у книзі використано також папір із датою 1791, що дає дослідникам підстави вважати саме 1791 р. роком завершення друку книжки). Це унікальна збірка українських духовних пісень із нотами, що включає близько 250 творів. Почаївська друкарня у ХVІІІ ст. була серед тих друкарень, що мали спеціальні технічні засоби для нотодруку, зокрема високо оцінені сучасниками були почаївські нотні Ірмологіони. Пісні «Богогласника» згруповані в чотири тематичні частини: 1. пісні на честь свят, страстей Господніх, 2. пісні на честь свят Богородичних і чудотворних ікон та молитовні співи до Богородиці, 3. пісні до вибраних святих (розташовані за днями вшанування святих у церковному календарі) та 4. пісні покаянні. До збірки увійшли твори таких видатних українськіх літературних діячів доби бароко, як Єпифаній Славинецький, Георгій Кониський, св. Димитрій Ростовський (Данило Туптало), Григорій Сковорода, а також менш відомих та анонімних авторів. Деякі пісні з «Богогласника» активно побутують у різних варіантах і нині, наприклад, це колядки «Нова радість стала», «Небо і земля нині торжествують». У «Богогласнику» вміщено пісні, написані українською, церковнослов’янською, польською та латинською мовами. Така мовна палітра характерна для давньої української літератури, яка традиційно творилася різними мовами. Видання прикрашене гравійованими на дереві заставками та кінцівками. Почаївський «Богогласник» є пам’яткою української літератури та мови, музичного та друкарського мистецтва, він неодноразово ставав джерелом різноаспектних досліджень у зазначених галузях, твори з «Богогласника» звучать і на концертах давньої музики.
У відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ збергаються чотири примірники цього видання, але всі вони є різною мірою неповні. Цифрова повнотекстова копія одного з примірників доступна на порталі НБУВ за посиланням http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000001).
Отже, наукове перевидання цього стародрука є вельми актуальним.
Праця «Bogoglasnik Pěsni blagogovějnyia (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine» добротно видана, оправлена у тверді обкладинки. Перший том містить факсиміле «Богогласника», якому передують передмова німецького славіста, професора Ганса Роте та зміст із посиланнями на сторінки перевидання, що дуже зручно для пошуку конкретного твору, адже в оригіналі стародрук не має змісту, а аркуші в ньому ненумеровані. Прикра помилка – технічний пропуск арк. [161] у жодному разі не применшує вартості роботи.
Другий том містить ґрунтовне дослідження «Богогласника» вітчизняного вченого, доктора мистецтвознавства, професора Юрія Медведика. На початку проаналізовано філологічні та музикознавчі праці дослідників ХІХ–ХХ ст., присвячені почаївському «Богогласнику». Автором розглянуто стильові особливості українських духовних пісень ХVІІ–ХVІІІ ст., рукописні пісенники як джерела «Богогласника», видання духовних пісень в Україні ХVІІ–ХVІІІ ст., деякі аспекти почаївського видання «Богогласника» (рік видання, нумерація пісень, мова, походження пісень), досліджено пісні з «Богогласника». Науково-довідковий апарат, окрім традиційних бібліографії, списку скорочень, іменного та географічного покажчиків, містить джерелознавчо-археографічний каталог рукописних збірників другої половини ХVІІ – початку ХХ ст. із записами пісень «Богогласника», анотований список авторів та інципітарій, тобто покажчик початкових рядків пісень «Богогласника».
Поділ видання на два томи є зручним не лише через великий загальний обсяг (близько 1000 с.), але також із практичною метою: читач має змогу розкрити поряд і дослідження, і факсиміле з відповідним твором.
Основний текст дослідження опубліковано німецькою мовою. Вихід цієї праці за кордоном є вагомим внеском у введення унікальної української духовної спадщини в загальноєвропейський науковий та культурний обіг.
Із виданням можна ознайомитися у читальному залі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ.

Bogoglasnik Pěsni blagogovějnyia (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine : Facsimilie und Darstellung : in 2 Bd. – Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2016.
Bd. 1 : Богогласник. Пѣсни благоговѣйныя : Facsimile der Ausgabe Počajiv 1790/1791 / mit einem Vorwort von Hans Rothe. – 2016. – XIII, 591 S. – (Bausteine zur slawischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge : Reihe B: Editionen ; Bd. 30, 1).
Bd. 2 : Jurij Medvedyk. Der Bohohlasnyk von Počajiv : das erste gedruckte ukrainische Liederbuch mit geistlichen Liedern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. – 2016. – VIII, 431 S. – (Bausteine zur slawischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge : Reihe B: Editionen ; Bd. 30, 2).

Матеріал підготувала Н. Заболотна