Лекційно-практичне заняття, присвячене методиці історико-книгознавчих досліджень давніх бібліотек

Поділитися: 

20 грудня 2016 р. у відділі стародруків та рідкісних видань було проведено лекційно-практичне заняття з підвищення кваліфікації для співробітників НБУВ, присвячене методичним засадам історико-книгознавчих досліджень давніх приватних бібліотек. Проблематика вивчення приватних книгозбірень через їх значну представленість тисячами зібрань у фондах НБУВ традиційно належить до одного із вагомих напрямків наукових досліджень фахівців бібліотеки.

Заняття було проведене провідним українським фахівцем з дослідження давніх бібліотек, старшим науковим співробітником відділу стародруків та рідкісних видань, кандидатом історичних наук, автором монографії та численних публікацій з означеної тематики Іриною Олегівною Ціборовською-Римарович. Вона зосередила увагу слухачів на головних аспектах наукового дослідження історії та фондів приватних бібліотек, наукових методиках і правилах, необхідних в історико-бібліотекознавчих дослідженнях, подала модель джерелознавчої бази, характерну для таких розвідок, ознайомила зі спеціальною довідковою літературою. На занятті були присутні співробітники відділу стародруків та рідкісних видань, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій та Інституту рукопису. Проведення подібних заходів планується і в подальшому.

Фотоматеріали: