В Інституті архівознавства НБУВ оприлюднили дослідження документної спадщини вченого Сергія Парамонова

Поділитися: 

В Інституті архівознавства НБУВ побачило світ електронне видання - джерелознавче дослідження та науковий каталог -   «Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського », підготовлене старшим науковим співробітником, кандидатом історичних наук Андрієм Шаповалом.

У виданні вміщено нарис життя та діяльності, представлено наукові та публіцистичні праці, невідомі та маловідомі документи видатного українського зоолога, історика, літературознавця, та письменника поета Сергія Яковича Парамонова ( «Сергея Лесного») .

Джерельним підґрунтям для написання праці стали виявлені в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського документи, що зберігаються у фондах Інституту архівознавства, Інституту рукопису, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій, відділу зарубіжної україніки, відділу газетних фондів, відділу довідково-бібліографічного обслуговування, фонді періодичних видань та універсальному підсобному фонді.

Автор книжки наводить узагальнену характеристику проаналізованої та науково опрацьованої документної спадщини вченого із фондів НБУВ, пропонує читачам укладений на неї науковий каталог.

Повнотекстово подана віднайдена у фондах Інституту архівознавства НБУВ неопублікована праця С. Я. Парамонова «Хемогенез - нова теорія еволюції», що стала підсумком багаторічних досліджень ученого в галузі еволюційної біології, та деякі інші документи. Серед них - спогади С. Я. Парамонова, його листи, праці інших учених про нього, документи про діяльність С. Я. Парамонова в наукових зоологічних установах, спогади та епістолярій різних осіб, у яких ідеться про науковця, фотодокументи тощо. Значна частина документів публікується вперше. Це дає змогу реконструювати малодосліджені сторінки біографії С. Я. Парамонова та розкрити нові грані його наукової діяльності й творчості.

Праця розрахована на науковців і всіх, хто цікавиться історією науки України та долею яскравих особистостей.

Видання доступне для ознайомлення в електронному архіві науково-довідкових видань НБУВ .

Прес-служба НБУВ