Опубліковано результати наукових студій фахівців Інституту біографічних досліджень НБУВ

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського вийшла друком монографія, що репрезентує результати наукових студій фахівців Інституту біографічних досліджень НБУВ, виконаних упродовж 2013–2015 рр. за плановою темою НДР «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформації».

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : моногр. / [В.І. Попик (кер. проекту), Н.І. Любовець, О.М. Яценко, С.М., Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 272 с.

Колективна монографія, підготовлена науковцями Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, присвячена аналізові історичного досвіду розвитку біографічних досліджень в Україні та формуванню їх сучасної дослідницької парадигми; висвітлює питання функціонування біографічного знання в українському суспільстві; окреслює проблеми та перспективні завдання діяльності бібліотек як провідних центрів інтеграції, опрацювання й поширення друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації.

Монографія призначена для широкого кола дослідників-біографістів: професіоналів і аматорів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, бібліотекознавців, бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація