Пам’яті Лева Ізраїлевича Гольденберга

Поділитися: 

24 жовтня 2016 року, в Мілуокі, штат Вісконсин, США на 96 році життя помер відомий український бібліограф, книгознавець, учасник Другої світової війни, багаторічний співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, кандидат філологічних наук (1971) Лев Ізраїлевич Гольденберг (1921–2016).

Народився Лев Ізраїлевич 18 січня 1921 року в Києві. У 1939 році, після закінчення середньої школи вступив на філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Навчання зміг завершити вже після закінчення Другої світової війни (1947).

Лев Ізраїлевич працював  завідувачем відділу Київської обласної бібліотеки. Згодом, у 1949 році перейшов до Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського), від 1963 року працював головним бібліографом у відділі бібліографії, упродовж 1975–1986 років – старшим науковим співробітником відділу книгознавства. Лев Ізраїлевич – автор понад 200 наукових праць з бібліографознавства, джерелознавства, історії української літературної бібліографії, історії книги, бібліографічних посібників.

Високу оцінку фахівців здобули бібліографічні покажчики «Українська мова, 1918–1961 рр.» (Київ, 1963), «Слов’янська філологія на Україні, 1963–1967 рр.» (Київ, 1968), «Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті» (Т. 4: Література країн Центральної та Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (поч. XIX ст. – 1980 р.) – Київ, 1991), укладені у співавторстві з Н.Ф. Королевич, Л.В. Бєляєвою, Ф.К. Сараною, М.А. Вальо та ін.

Незамінними для читачів, вчених-літературознавців стали підготовлені ним монографія «Українська радянська літературна бібліографія» (Київ, 1971), путівники «Бібліографічні джерела українського літературознавства» (2-ге вид. – Київ, 1990), де подано всебічну систематизовану характеристику бібліографічних посібників та довідкових видань з української літературної бібліографії. Тут Лев Гольденберг показав себе блискучим джерелознавцем, справжнім знавцем художньої літератури, української ретроспективної і поточної бібліографії.

Завдяки ерудиції, володінню іноземними мовами і багатогранному досвіду інформаційно-бібліографічної роботи Лев Гольденберг сприяв розкриттю фондів зарубіжної періодики в мережі бібліотек НАН України. За його ініціативою і безпосередньою участю були укладені анотовані покажчики «Информационно-библиографическая периодика зарубежных стран в фондах библиотек АН УССР» (Київ, 1975), «Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в библиотеках АН УССР» (Київ, 1985). Він був також відповідальним редактором фундаментального 8-томного зведеного каталога «Зарубежные периодические  издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений  АН УССР, 1665–1980» (Київ, 1980–1984), керівником проекту і одним з упорядників збірника документів «Книга и книжное дело в Украинской ССР» (у 2 т., Київ, 1985–1986).

Упродовж багатьох років Лев Гольденберг викладав курс іноземної бібліографії у Київському державному інституті культури ім. О. Корнейчука, спецкурси з книгознавчих дисциплін у Київському відділенні Львівського поліграфічного институту ім. І. Федорова.

За сімейними обставинами Лев Ізраїлевич на початку 90-х років XX ст. виїхав з родиною до США. Але він не переривав творчої праці, постійно цікавився розвитком наукової думки, творчими здобутками бібліографознавства, працями фахівців Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вже тут були написані статті «Бібліографічна справа в Україні за умов державно-партійної цензури» (Укр. історик. – Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. – 1994. – Т.XXXI, ч.1-4), «Забутий часопис. Цікавий епізод з історії українсько-болгарських культурних взаємин» (Укр. історик. – Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. – 1997. – Т. XXXIV, ч.1-4), «Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми» (Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 9) та інші.

Хвилююча, незабутня зустріч колег, співробітників різних поколінь відбулася з Левом Ізраїлевичем у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського 2 жовтня 2007 року під час його приїзду до рідного Києва після довготривалої розлуки. З приємністю згадуємо його зацікавлення сучасним життям НБУВ, високу оцінку наукової роботи, що нині здійснюється в Бібліотеці.

Він запам’ятався нам інтелігентним, доброзичливим, працьовитим і наполегливим у бібліографічних пошуках, відданим бібліотечній справі.

Колектив Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Лева Ізраїлевича.

Вічна йому пам’ять! 

Контактна інформація

Інститут книгознавства
Корпус №2, вул. Володимирська 62, к. 313;
kovalchuk@nbuv.gov.ua
+38 (044) 234-9306
Директор Інституту книгознавства НБУВ
Ковальчук Галина Іванівна,
д-р іст. наук, професор