На засіданні вченої ради НБУВ обговорили нові нормативні документи щодо збереження книжкових пам’яток

Поділитися: 

20 вересня 2016 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Учасники засідання обговорили й затвердили «Положення про книжкові пам’ятки, що зберігаються в установах Національної академії наук України» та «Правил користування книжковими пам’ятками, рідкісними та цінними фондами в установах Національної академії наук України». Доповідач – директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук Галина Ковальчук підкреслила, що запропоновані на обговорення документи розроблено з урахуванням законодавчо-нормативних актів України, що визначають державну політику в галузі збереження національної культурної спадщини.

Зокрема «Положення про книжкові пам’ятки, що зберігаються в установах Національної академії наук України» встановлює загальні принципи визначення категорій і видів книжкових пам’яток, які зберігаються в установах НАН України і є невід’ємною частиною державної і світової історико-культурної спадщини, вимог до їх обліку, збереження та використання. «Правила користування книжковими пам’ятками, рідкісними та цінними фондами в установах Національної академії наук України» встановлюють вимоги щодо організації доступу до цінних фондів, а також права та обов’язки користувачів і фондовласників.

Напередодні проведення Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського щорічної міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» члени вченої ради заслухали наукового співробітника НБУВ, вченого секретаря оргкомітету конференції Ларису Литвинову, яка поінформувала про стан підготовки до цього заходу.

Окрім зазначеного вище учасники розширеного засідання обговорили і рекомендували до друку рукописи видань, підготовлених науковцями НБУВ.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Інститут книгознавства
Корпус №2, вул. Володимирська 62, к. 313;
kovalchuk@nbuv.gov.ua
+38 (044) 234-9306
Директор Інституту книгознавства НБУВ
Ковальчук Галина Іванівна,
д-р іст. наук, професор

Контактна інформація