До дня українського кіно. Український кіноплакат 1920–1990-х років у фондах НБУВ

Поділитися: 

10 вересня відзначається День українського кіно. Самобутнє і неповторне вітчизняне екранне мистецтво вже давно стало цінним надбанням світового кінематографа. Окремою сторінкою в українському кінолітописі, унікальним фактографічним джерелом для дослідників є колекція українського кіноплаката 1920-1990-х років, що зберігається у фонді відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ.

Колекція налічує майже 4 тис. примірників та охоплює хронологічний період від 1923 до початку 1990-х років, тобто репрезентує кіноплакат від початку його становлення в українському образотворчому мистецтві.

Зважаючи на утилітарне призначення кіноплаката, основний масив документів гинув, виконавши властиву йому функцію реклами кінофільмів. Таким чином, сформоване і збережене зібрання кіноплакатів НБУВ є на сьогодні вагомою допоміжною джерельною базою для наукових досліджень як мистецтвознавчого, так і кінознавчого спрямування.

Зібрання українського кіноплаката НБУВ репрезентує творчість у даному різновиді плакатної графіки понад 250-ти вітчизняних художників. Серед них плакати, що були виконані митцями, які працювали в 1920–1930-х роках – М. Івасюком, К. Болотовим, О. Довженком, А. Фіногеновим, Б. Крюковим, І. Літинським, А. Бондаровичем, А. Мартиновим, Й. Кузьковським, Я. Леусом, Ш. Кремерманом, С. Манделем, Ю. Кордишем, О. Бобровниковим та ін., а також майстрами, які виконували кіноплакати у 1960–1990-х роках, зокрема, подружжям Т.А. та Т.І. Лящуками, І. Суржером, І. Кружковим, І. Дзюбаном, Т. Хвостенко, В. Решетовим, О. Вороною, І. Горбенком, В. Мельниковою, Е. Антохіним, Ю. Воєводою, Л. Даценко, В. Шостею, С. Ляліним, О. Семенком, В. Подчекаєвим, І. Горбенком, О. Лембергським, С. Міссаном, В. Бескакотовим, В. Єрком, В. Вітером та ін.

У супроводі плакатів на екрани виходили славнозвісні вітчизняні фільми – «Звенигора» (1927) та «Земля» (1930; реж. О. Довженко), «Тіні забутих предків» (1964; реж. С. Параджанов), «Білий птах з чорною ознакою» (1971; реж. Ю. Іллєнко), «Камінний хрест» (1968) та «Захар Беркут» (1972; реж. Л. Осика), «Сон» (1964; реж. В. Денисенко), «Вавилон ХХ» (1979) та «Така пізня, така тепла осінь» (1981; реж. І. Миколайчук), «Анничка» (1969) та «Пропала грамота» (1983; реж. Б. Івченко) та багато ін.

Окрім того, зібрання українського кіноплаката не лише засвідчує величезний доробок вітчизняного екранного мистецтва та допомагає внести деякі фактографічні корективи до його кінолітопису, а й подає відомості про роботу сценаристів, операторів, акторів, окремих кіностудій і кіноорганізацій країн колишнього СРСР та зарубіжних країн.

На матеріалах зібрання кіноплаката НБУВ було вперше досліджено становлення і розвиток вітчизняного кіноплаката першої третини ХХ ст., а також викладено результати дослідження у монографічній праці І.І. Золотоверхової «Український радянський кіноплакат 20–30-х років» (К., 1983); підготовлено ряд наукових публікацій Л.М. Гутник, які розкривають інформаційний потенціал вітчизняного кіноплаката 1920–1990-х років; досліджено маловідому сторінку творчої біографії видатного українського художника М. Івасюка мистецтвознавцем Т. Дугаєвою; організовано виставку українського тиражного кіноплаката 1920–1930-х років, персональні виставки кіноплакатів Тимофія Андрійовича та Тамари Іванівни Лящуків, а також плакатів до фільмів, створених на Київській кіностудії ім. О. Довженка та ін.

Нині завершується робота зі створення бібліографічної бази даних «Український кіноплакат 1920–1990-х років у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського» та підготовлено до друку науковий каталог «Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що в свою чергу надасть перспективи пошуку, багатоаспектного використання та введення отриманої інформації до наукового обігу.

Людмила Гутник
науковий співробітник 
відділу образотворчих мистецтв НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація