Завершено випуск покажчика «Книга в Україні. 1861–1917»

Поділитися: 

Побачив світ останній, дев’ятнадцятий, випуск покажчика «Книга в Україні. 1861–1917: матеріали до репертуару української книги», підготовлений відділом національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Видання завершує реалізацію бібліографічного проекту НБУВ з формування ретроспективного репертуару української книги окресленого періоду.

Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. : Вип. 19, «Ч–Я» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2016. – 663 с.

Покажчик  вміщує бібліографічний опис видань (літери «Ч-Я»), які вийшли українською та російською мовами на території сучасної України з 1861 по 1917 рік. До нього внесено описи книжок, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Усього у випуску подано 4989 позицій, розміщених за абеткою прізвищ авторів або назв праць.

Основу видання «Книга в Україні. 1861–1917» становлять матеріали картотеки, створеної протягом 1971–1974 років під керівництвом відомого книгознавця Степана Йосиповича Петрова (1917–1974). Видання хронологічно продовжує працю С. Й. Петрова «Книги гражданського друку видані на Україні, XVIII – перша половина ХІХ ст.» (1971),  що була однією з перших спроб створення зведеного репертуару книжкової продукції України за дореволюційні роки. 

Реалізація бібліографічного проекту НБУВ з формування репертуару української книги «Книга в Україні. 1861–1917» стала можливою завдяки зусиллям колишнього співробітника відділу національної бібліографії НБУВ – Сергія Степановича Петрова (1947–2013), сина С.Й. Петрова, який разом з батьком працював над створенням картотеки.

Перший випуск покажчика було видано 1996 року (через 22 роки після смерті С.Й.Петрова) Міжнародним фондом «Відродження». З 1999 року покажчик видавала Національна бібліотека імені В.І. Вернадського в серії «Національна бібліографія України».

Видання призначено для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.

Ознайомитися з попередніми випусками видання можна в електронному архіві науково-довідкових видань на порталі НБУВ. Наявність електронної версії покажчика «Книга в Україні. 1861–1917» дає можливість вільного доступу до інформації національного значення громадянам країни та зарубіжним користувачам.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: