Опубліковано фундаментальне дослідження примірників «Кобзаря» Тараса Шевченка із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Поділитися: 

Нещодавно побачило світ фундаментальне видання – книгознавче та бібліографічне дослідження всіх примірників «Кобзаря» Тараса Шевченка, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Книжка репрезентує результати багаторічної копіткої праці фахівців відділу національної бібліографії НБУВ  - Лілії Беляєвої та Ірини Войченко.

Бєляєва Л. В. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознавче та бібліографічне дослідження / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – Київ, 2015.

Дослідники зробили спробу «розглянути «Кобзар не лише як книжку, але й як певне явище у часі, поява та подальша доля якого перебуває у прямому взаємозв’язку з історією свого народу, як документа, що дає змогу висвітлити імена всіх, хто творив книгу, зберігав її у своїх колекціях, дарував як найцінніше, заповідав нащадкам», – про що зазначають у вступній статті «Кобзар»: історія книги».

Основу видання обсягом понад 900 сторінок складає хронологічний покажчик видань «Кобзаря» мовою оригіналу та 21-ою мовою світу – науково-бібліографічний опис 376-ти друкованих та 6-ти рукописних «Кобзарів» із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Автори виконали реконструкцію бібліографічного опису дефектних примірників, представили відомості щодо історії видання та побутування книжок.

Науково-допоміжний апарат вміщує чотирнадцять покажчиків, які всебічно розкривають зміст основного тексту.

Видання адресоване шевченкознавцям, книгознавцям, бібліографам, музейним та бібліотечним працівникам та всім, кого цікавить історія української книги.

З електронною версією видання можна ознайомитися на порталі НБУВ.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: