Нове надходження до відділу стародруків бібліографічного покажчика "Собрание книжных памятников"

Поділитися: 

Колекція книгознавчих видань відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ щойно поповнилася новим (четвертим) виданням бібліографічного покажчика «Собрание книжных памятников».

Собрание книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях и архивах Российской Федерации: указатель каталогов и описаний: Библиографический указатель (1917–2014) / Рос. гос. б-ка. Научн.-исслед. отдел редких книг (Музей книги) ; Ответств. сост. Л. И. Фурсенко ; Сост. О. А. Грачева, Н. Г. Ромашева ; Послесл. А Ю. Самарина. – Изд. 4, переработ. и доп. – Москва : Пашков дом, 2015 – 627 с.

Покажчик є результатом півторадесятилітньої роботи різних установ та фахівців Російської Федерації з комплексного вивчення та бібліографування книжкових пам’яток. Він вміщує 5652 позиції описів, серед яких каталоги стародруків та рідкісних видань, екслібрисів, описи тематичних колекцій та особових збірок, путівники, окремі статті, присвячені різним елементам книги, особливостям примірників, записам, оправам та обкладинкам, закладкам тощо.

Четверте видання покажчика вміщує публікації 1917–2014 рр. Порівняно з попередніми виданнями включає новий розділ «Теорія і методологія вивчення книжкових пам’яток». Видання суттєво доповнене не тільки за рахунок публікацій останніх років, а й шляхом заповнення лакун за попередні роки.

Покажчик розрахований на істориків книги, книгознавців, бібліографів, бібліотекознавців, бібліофілів та широкого кола читачів, як цікавляться історією книжкової культури.

Книгу отримано з Російської державної бібліотеки в обмін на видання НБУВ. За передачу її до фондів вдячні відомому науковцю, досліднику стародруків Юлії Шустовій.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)