У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського захищено дисертацію з бібліотекознавства

Поділитися: 

18 лютого 2016 року у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук (протокол № 1 від 18.02.2016) відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

КУЛИК Євгенія Володимирівна захистила дисертацію на тему «Інноваційні інтерактивні канали взаємодії бібліотек з юнацькою аудиторією як засіб модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні».

Науковий керівник:

Офіційні опоненти:

  • доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Наталія Едуардівна Кунанець (Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж);
  • кандидат наук із соціальних комунікацій Жанна Сергіївна Вертій (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності)

Дисертаційне дослідження виконано в рамках загальних наукових тем Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) (2011–2016 рр.), які є відомчими темами НАН України: «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку суспільства знань», «Розробка технологічних засад та інфраструктури формування бази знань наукової бібліотеки», «Підвищення ефективності діяльності наукової бібліотеки».

У дисертаційній роботі науковець:

  • розглянула вплив інформаційно-мережевої культури на розвиток нових мережевих форм бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва;
  • дослідила й узагальнила досвід використання мережевих бібліотечно-інформаційних сервісів для обслуговування підлітків та молоді у зарубіжних бібліотеках;
  • комплексно проаналізувала засоби інтерактивної та соціальної мережевої взаємодії бібліотек України з юнацькою аудиторією;
  • виявила стримуючі фактори інтеграції нових інтерактивних технологій до практики бібліотечної діяльності та чинники їхнього ефективного застосування для розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва;
  • окреслила тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні з використанням інноваційних інтерактивних мережевих сервісів;
  • визначила бібліотечні засоби підвищення інформаційно-мережевої компетентності юнацтва та бібліотекарів, котрі їх обслуговують, для налагодження якісної комунікаційної взаємодії.

Незаперечним є практичне значення дослідження, оскільки основні теоретичні та практичні положення надають інструментарій для модернізації інформаційної роботи спеціалізованих бібліотек в Україні, обласних бібліотек для юнацтва (молоді). Теоретичні положення дисертації можуть бути покладені в основу навчальних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах бібліотечного профілю та курсів підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів.

З текстом дисертаційного дослідження та відгуками опонентів можна ознайомитися на порталі НБУВ (http://nbuv.gov.ua/node/2673).

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: