Відкрито сторінки прихованої історії вітчизняного книгознавства

Поділитися: 

Нещодавно у Видавничому домі «Академперіодика» вийшла друком монографія директора Інституту книгознавства НБУВ, д-ра іст. наук, професора Галини Ковальчук «Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)».

Видання присвячено історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 20-х роках минулого століття, і був добре відомий фахівцям.

Автор видання знайомить читачів із книгознавчими реаліями Києва до появи УНІК, детально відтворює етапи створення та розвитку цієї наукової установи, аналізує багатогранну наукову, видавничу, міжнародну та освітню діяльність УНІК та його внесок у розвиток книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства і документознавства.

Характерною рисою досліджень УНІК було вивчення книги і книжкової справи в комплексі, як об’єкта книгознавства, бібліографознавства, бібліотекознавства, видавничої справи, книжкової торгівлі, бібліофілії. У роботах інституту набули глибокого наукового обґрунтування проблеми історії та мистецтва української книжки, вивчення вітчизняного читача, класифікації видів бібліографії, нових підходів до бібліографії як суспільного явища та ін. Добре відомим не лише в Україні, а й в РРФСР і за кордоном, був журнал «Бібліологічні вісті», що видавав УНІК.

Монографію доповнюють хронологічний покажчик видань УНІК, алфавітний покажчик змісту «Бібліологічних вістей», список джерел і літератури про УНІК, іменний покажчик, список скорочень.

Видання адресоване книгознавцям, бібліотекознавцям, бібліографам, бібліофілам, історикам вітчизняної науки та культури.

 

Щиро вітаємо Галину Ковальчук із завершенням важливого дослідницького етапу. Бажаємо нових цікавих розвідок!

Прес-служба НБУВ

 

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Інститут книгознавства
Корпус №2, вул. Володимирська 62, к. 313;
kovalchuk@nbuv.gov.ua
+38 (044) 234-9306
Директор Інституту книгознавства НБУВ
Ковальчук Галина Іванівна,
д-р іст. наук, професор

Контактна інформація