Опублікована бібліологічна спадщина Степана Сірополка

Поділитися: 

Вийшла друком монографія старшого наукового співробітника Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського д-ра іст. наук Таїсії Ківшар:

Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) / Таїсія Ківшар; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 2015. – 532 с.

Комплексне дослідження бібліотекознавчої та книжкової діяльності ученого, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча Степана Онисимовича Сірополка, його бібліотекознавчого, книгознавчого, бібліографознавчого та бібліографічного доробку має значення для всебічної оцінки творчості визначного ученого як одного із засновників вітчизняної науки про книгу. Актуальність цієї праці визначається відсутністю в українській історіографії спеціального монографічного дослідження бібліологічної спадщини С. Сірополка, яке б спонукало до осмислення його ролі в історії книжкової та бібліотечної справи України та інших європейських держав, давало уявлення про сприйняття його теорій сучасниками й нащадками.

«Історія української бібліології завжди буде цікавити покоління дослідників, які з позицій формування відкритого громадянського суспільства будуть поглиблювати і розширювати знання про книгу, вивчати біографічну інформацію про її визначних діячів, серед яких Степан Сірополко залишиться яскравою постаттю», – так окреслює автор призначення своєї праці.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)