Об’єкти культурної спадщини України – заручники війни

Поділитися: 

12 листопада цього року відбувся круглий стіл «Історико-культурний та наукових потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення». Захід організували та провели Інститут історії України та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

У центрі уваги істориків, політологів, культурологів, фахівців музейної, бібліотечної та архівної справи, представників органів влади були актуальні питання збереження рухомих і нерухомих культурних цінностей, архівних, бібліотечних і музейні колекцій, наукових центрів, які перебувають нині на окупованих територіях – в АР Крим і м. Севастополі, окремих районах Донецької та Луганської областей.

У своїх виступах науковці порушували проблеми збереження та дослідження культурної й наукової спадщини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Йшлося, зокрема, про національно-культурні пріоритети України; реалізацію національної музейної політики; реалії та перспективи збереження об’єктів культурної спадщини, архівних і бібліотечних фондів; досвід громадської протидії антиукраїнським інформаційним війнам; загрози й виклики релігійній ідентичності на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Учасники круглого столу дізналися про долю Національного архівного фонду в Донецькій обл., Донецького обласного краєзнавчого музею, археологічних пам'яток Криму та м. Севастополя.

Від Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в роботі круглого столу взяла участь Галина Солоіденко, провідний науковий співробітник, канд. іст. наук.

У своєму повідомленні «Академічні бібліотеки Півдня та Сходу: втрачені можливості для користувачів України» вона наголосила, що сьогодні на окупованих територіях АР Крим і Донецької області працюють 13 бібліотек наукових установ НАН України, сукупний фонд яких налічує 411 тис. прим. «Окремі видання та книжкові колекції у фондах цих бібліотек є унікальними. Це: особиста бібліотека доктора медицини Т.І. В’яземького (40 тис. прим. Видань XVII–XIX ст.) у бібліотеці Карадазького природного заповідника; особисті бібліотеки акад. О.О. Ковалевського, акад. С.О. Зернова, фонди наукових журналів XIX ст. у бібліотеці Інституту біології південних морів; частина особистої бібліотеки акад. А.Ф. Іоффе у фондах бібліотеки Фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна та багато інших», – зазначила Галина Солоіденко.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України перебувають бібліотеки Інституту біології південних морів, Морського гідрофізичного інституту, Експериментального відділення МГІ, Відділення гідроакустики МГІ, Карадазького природного заповідника, Кримського філіалу Інституту археології, Інституту економіки промисловості, Інституту прикладної математики і механіки, Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна, Донецького ботанічного саду. 

Прес-служба НБУВ