Схвалено до друку рукописи видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулося 16 жовтня цього року,  схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців відділу газетних фондів, відділу національної бібліографії та відділу з охорони інтелектуальної власності.

Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : ретросп. наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2015.

Часописи 1838–1940 років є джерелом інформації про суспільно-політичне, економічне й культурне життя Києва, України та Росії. Ретроспективний науковий каталог має на меті розкрити читачам зміст і якнайширшу інформацію про колекції київських газет означеного періоду. Каталог складається з повних бібліографічних описів 1 778 газетних видань, розташованих за алфавітом назв у хронологічному порядку. Кожну назву видання подано мовою оригіналу.

Каталог має хронологічний, алфавітний та іменний покажчики, а також покажчик мов. В іменному покажчику наведено 2 698 прізвищ редакторів, видавців, членів редколегій, багато з імен яких уперше введено до наукового обігу.

Пропонований каталог розрахований на дослідників різних галузей гуманітарної науки, усіх зацікавлених.

Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 19 «Ч-Ш» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2015.

Покажчик містить бібліографічний опис видань (літери «Ч-Ш»), що вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861–1917. У покажчику наведено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, читанок для шкіл, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських. Державних установ з усіх галузей знань. Комплексно і ретельно представлено видання творів С. Черкасенка, А. Чехова, П. Чубинського, Г. Чупринки, Т. Шевченка, В. Шекспіра, Б. Шоу.

Покажчик є вагомим внеском у вивчення історії української книги, процес творення репертуару української книги, реєстрації видань, не відображених у бібліографічних джерелах.

Видання розраховане на широке коло дослідників історії, науки, культури, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.

Довгань О.Д. Інформаційні ресурси в контексті забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О.Д. Довгань. – К.: НБУВ, 2015. – 409 с.

У монографії висвітлена проблема правового регулювання безпеки інформаційних ресурсів держави у синхронно-диахронному вимирі – від історіографії теоретичних та організаційних засад до основних тенденцій еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом розвитку загроз періоду інформатизації. Розглянуто у взаємозв’язку сучасних тенденцій процес трансформації інформаційної безпеки в комплексне явище організації безпеки суверенних інформаційних ресурсів.

Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам нейтралізації загроз інформаційній сфері розвитку українського суспільства, у т.ч. організації правового гарантування безпеки. Автор детально обґрунтовує і пропонує шляхи вдосконалення правових механізмів формування системи безпеки та захисту інформаційних ресурсів у контексті розвитку інформаційної сфери суспільства.

Видання розраховане як на фахівців у сфері інформаційної безпеки, так і на читачів, що цікавляться цією проблематикою. 

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 210.
+38 (044) 524-26-97