Міжнародна науково-практична конференція «Берестейські книгозбірні: проблеми і перспективи дослідження»

Поділитися: 

22–25 вересня 2015 р. у Бресті (Республіка Білорусь) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Берестейські книгозбірні: проблеми і перспективи дослідження». Конференція була організована Брестською обласною бібліотекою ім. М. Горького та Головним управлінням ідеології, культури і у справах молоді Брестського обласного виконкому. У роботі конференції брали участь науковці і краєзнавці з Білорусії, України, Польщі та Росії, які представляли Національну бібліотеку Білорусі (Мінськ), Білоруський державний університет (Мінськ), Брестський державний університет ім. О. С. Пушкіна, Брестський державний технічний університет, Поліський державний університет (Пінськ), Інститут культури Білорусі, Інститут історії НАН Білорусі, Брестський обласний краєзнавчий музей, Гродненський державний історико-археологічний музей, Національний музей історії та культури Білорусі, Національний історичний архів Білорусі, Державний архів Брестської області, Білоруське нумізматичне товариство, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ), Музей книги і друкарства м. Острога, Ягеллонський університет (Краків), Інститут мистецтвознавства ПАН (Варшава), Педагогічний університет (Краків), Білостоцький університет (Білосток), Російська національна бібліотека (Санкт-Петербург), Центр дослідження книжкової культури ФДБУ (Москва), Інститут слав’янознавства РАН (Москва), Бібліотека РАН (Санкт-Петербург), Назарбаєв Університет (Астана). Працювало чотири секції: «Ювілеї культурної столиці Білорусі 2015 року: 500 років від дня народження Миколая Радивіла Чорного, 450 років Берестейської Біблії, 350 років Берестейському монетному двору», «Дослідження історії книги Білорусі й Берестейщини XVI–XVIII ст. ст.», «Книжна культура Берестейщини у XIX–XXI ст.», «Люди і книги Берестейщини». На пленарному засіданні та секціях було виголошено понад 45 доповідей і рефератів. Виступи доповідачів були присвячені історії друкарської та видавничої справи Берестейщини, історії бібліотек, які функціонували в цьому регіоні, дослідженню книжної культури регіону, діячам бібліотечної справи та бібліофільства, перспективам подальшого розвитку книгознавчих та культурологічних досліджень Берестейщини. С. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ Ірина Ціборовська-Римарович виступила з доповіддю на тему: Стародруки книгозбірні монастиря картезіанців у Березі Картузькій у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
У рамках програми конференції була проведена презентація книг: Д. Лісейчыкаў. Святар у бялорусім соцыуме: прасапаграфія уніяцкага духовенства 1596–1839 гг. – Мінск: Беларусь, 2015; Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woiewództwa brzeskolitewskiego / redaktor naukowy J. K. Ostrowski. – T. 1 / redakcja tomu M. Zglinski. – Kraków: MCK, 2013.
Для учасників наукового заходу були проведені екскурсії у музеї польського художника-графіка, музиканта Наполеона Орди (с. Варацевичі Іванівського району) та Західного Полісся (Пінськ), учасники оглянули історико-культурні пам’ятки Пінська, серед яких були церква св. Варвари, монастир отців францисканців, костел св. Кароля Баромея.