Новий корпоративний науковий проект «Книжкові пам’ятки України» презентовано університетським бібліотекам

Поділитися: 

15–17 вересня 2015 року в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  відповідно до плану МОН України, проведено Треті міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці». Традиційні вже книгознавчі читання зібрали співробітників відділів рідкісних книг університетських та академічних бібліотек України, а також відповідних фахівців з музеїв і архівів Одеси. Активними учасниками цьогорічного засідання були гості з Академічної бібліотеки Латвійського університету – д-р філол. наук, директор установи Вента Коцере та керівник проектів Валдіс Мазуліс.

На пленарному засіданні першою була виголошена доповідь від Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського «Проблеми створення інтегрованого веб-ресурсу книжкових пам’яток України». Д-р іст. наук, директор Інституту книгознавства НБУВ Галина Ковальчук презентувала новий корпоративний науковий проект «Книжкові пам’ятки України», розроблений спільно з д-ром наук із соціальних комунікацій, керівником Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ Катериною Лобузіною.

Мета наукового проекту: надати можливість користувачам – спеціалістам відділів рідкісних книг бібліотек України – розподілено формувати записи для спільного реєстру книжкових пам’яток, апробація можливості використання ІРБІС-128 для цього завдання.

Для пілотного проекту було поставлено завдання –  зібрати інформацію про примірники прижиттєвих видань Т.Г. Шевченка у бібліотеках України. Зауважимо, що ідея такого проекту отримала принципову підтримку учасників численних науково-методичних семінарів, організованих НБУВ для  бібліотечних фахівців різних рівнів – вузівських бібліотек та мережі академічних бібліотек. Відзначення 200-річного ювілею Тараса Шевченка дозволило ще раз пересвідчитись, що прижиттєві видання цього класика української літератури є беззастережно книжковими пам’ятками державного значення.

Ще одним вагомим аргументом на користь вибору для проекту саме прижиттєвих видань Шевченка, є їх невелика кількість – лише 17. Науковцями Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ Катериною Лобузіною та Іваном Лобузіним (який буде реєструвати учасників проекту, надавати їм паролі та сигли бібліотек) було адаптовано ІРБІС-128 під конкретні завдання проекту, розроблено анкету учасника проекту «Книжкові пам’ятки України» і відповідну інструкцію для тих, хто братиме участь у корпоративному проекті. Інформація про проект представлена на порталі НБУВ в рубриці «Історико-культурні ресурси» (http://nbuv.gov.ua/node/1540). Потрапити на сторінку проекту «Книжкові пам’ятки України» можна також, набравши в адресному рядку браузера адресу корпоративного сервера НБУВ  corp.nbuv.gov.ua.

Технологія  пілотного проекту:

НБУВ вводить описи певної групи видань, для початку – прижиттєвих видань Т.Г. Шевченка. Далі (за пропозиціями учасників Третіх книгознавчих читань в науковій бібліотеці ОНУ) – посмертних видань Шевченка (до 1923 р., тобто до початку реєстрації вітчизняних видань Українською книжковою палатою і відповідно до інформації, зібраної в попередні роки під час виконання проекту «Україномовна книга»); видань Івана Федорова; інкунабул (видань XV сторіччя) чи інших груп видань. Учасники проекту з інших бібліотек, архівів, музеїв, після заповнення анкети на порталі НБУВ (http://nbuv.gov.ua/node/2389) і одержання паролю від системного адміністратора, вводять лише кількість примірників конкретного видання, сигла установи прописується автоматично.

У перспективі, після перевірки можливостей облікувати таким чином примірники видань – книжкових пам’яток, можна переходити до другого етапу зведення інформації, коли учасники проекту зможуть не лише додавати інформацію про наявні примірники, але й вносити описи видань. Проте до відпрацювання питань експертизи книжкових пам’яток, чим займатиметься експертна група при Міністерстві культури України, затвердження нормативно-юридичних документів щодо надання офіційного статусу книжкових пам’яток певним групам видань та ін., цю діяльність розпочинати не варто.

Такими були основні рекомендації книгознавчих читань щодо запропонованого проекту, з пропозиціями не зволікати цю діяльність.

Окрім цього на читаннях було виголошено багато й інших, корисних і цікавих для спеціалістів доповідей. З програмою Третіх міжнародних книгознавчих читань «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці» можна ознайомитись на сайті університету: http://liber.onu.edu.ua/pdf/program.pdf

Директор академічної бібліотеки Латвії Вента Коцере зробила електронну презентацію українських стародруків із колекцій своєї установи, причому деякі з цих раритетів походять з історичних бібліотек Михайлівського Золотоверхого монастиря та Києво-Печерської лаври.

Темою доповіді директора ЦНБ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Ірини Журавльової була електронна бібліотека та досвід розробки стратегії збереження оцифрованих документів. Валдіс Мазуліс, який розповідав про досвід Латвії в цьому напрямі, наголосив також на розв’язанні питань авторського права на цифрові продукти. Близьким до теми цифрового збереження книжкової спадщини був і виступ Ольги Баркової, заступника директора спеціалізованого Центру «БАЛІ».

Надзвичайно корисним для спеціалістів, які працюють з латиношрифтними стародруками, був майстер-клас «Ідентифікація стародрукованих контрафактних видань на прикладі львівської друкарні родини Шліхтенів (1755–1785)», проведений науковцем ЛННБ ім. В. Стефаника Іриною Качур. Питання видавничих підробок є мало вивченим, але важливим для правильної атрибуції та опису стародруків, позаяк бібліографічний опис книги не завжди дає правдиву інформацію.

Добре представили результати наукових досліджень власних фондів стародруків господарі книгознавчих читань – викладачі Одеського національного університету та співробітники Наукової бібліотеки закладу. Окрім цікавих доповідей, вони презентували й передали бібліотекам, що брали участь у читаннях, нові видання установи.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського принагідно виносить щиру подяку за щедрий дарунок – чудові історико-книгознавчі видання університету:

  • Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали ІІ Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 18–19 вересня 2013 р.) / відп. ред.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса: ОНУ, 2013. – 334 с., [41] арк. іл.
  • Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2014. – Том 19, вип. 2 (12). – 174 с.
  • Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2015. – Том 20, вип. 1 (13). – 172 с.
  • Дьомін О. Б., Алексєєнко М. В. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко ; авт. передмови І. М. Коваль ; наук. ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса: ОНУ, 2015. – 482 с., [12] арк. іл. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова; вип. «Славістика»).
  • Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV–XIX століть: каталог-альбом = Masterpieces in the University Library collections: Western European prints of the 15th–19th: catalogue-album / упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок ; [пер. тексту англ. мовою О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; наук. ред. пер. Н. О. Коваль] ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 148 с.: іл. – (Серія: Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип.: Музей книги).

 Галина Ковальчук,

директор Інституту книгознавства НБУВ 

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський, 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)